In het afgelopen half jaar is in twintig brainstormsessies en tien programma-avonden met ruim vijfhonderd bewoners en gebruikers van onze stad – experts en ervaringsdeskundigen – in Pakhuis de Zwijger de basis gelegd voor het Nieuw Amsterdam Manifest 2022-2030. Het manifest bestaat uit verschillende hoofdstukken en essays, waarin veel van de inzichten en uitkomsten van de verschillende publieke gesprekken gebundeld zijn. De verschillende programma’s die in het najaar van 2021 hebben plaatsgevonden zijn hier terug te kijken.

Het Nieuw Amsterdam Manifest dient als inspiratie voor en een oproep aan de formerende politieke partijen van ons stadsbestuur voor de komende twee coalitieperiodes. In ons manifest staat de burger centraal en is het uitgangspunt door middel van gelijkwaardige samenwerking met alle Amsterdammers te komen tot een duurzame, rechtvaardige, veilige, betaalbare en inclusieve toekomst.

Het Nieuw Amsterdam Manifest wordt tijdens onze jaaropening op 11 januari gepresenteerd en aangeboden aan de lijsttrekkers van de vier grootste partijen in de stad in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 14 – 16 maart 2022. Meld je hier aan om online mee te kijken.

Klik hier om het Nieuw Amsterdam Manifest te downloaden.