Meld je hier gratis aan voor de Woontop Jongerenhuisvesting 2023!

Torenhoge huurprijzen voor kamers zo groot als bezemkasten, eindeloze wachtlijsten voor sociale huurwoningen, langer thuis wonen bij je ouders omdat je simpelweg geen betaalbare woning kan vinden: dit is de realiteit voor veel jongeren in Amsterdam. De cijfers liegen er niet om, in 2023 neemt het woningtekort toe van 279.000 tot ruim 325.000 woningen, en in 2025 tot wel 400.000. Vooral jongeren zijn hiervan de dupe.

De vraag naar jongerenhuisvesting in Amsterdam komt van zowel studenten als starters, van diegene die naar Amsterdam willen verhuizen als diegene die er juist willen blijven. Naast het probleem van hoge huren en piepkleine kamers, wordt het aandeel van jongvolwassenen in de koopmarkt ook steeds kleiner. Zodoende betekent dit dat steeds meer jongeren hun inkomen kwijt zijn aan huur, in plaats van de mogelijkheid te hebben om dit geld te investeren in een koopwoning. Dit vergroot de kloof tussen de jongeren die wél en niet het kapitaal hebben om mee te gaan in de koopmarkt

Daarnaast heeft de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting ook invloed op de mentale gesteldheid van jongeren. Onderzoek heeft bewezen dat jongvolwassenen in de huursector het hardst worden geraakt door de wooncrisis. Hierbij ontstaat stress door bijvoorbeeld de woononzekerheid door tijdelijke huurcontracten, of stress over het veroorloven van huurkosten. Dit maakt de situatie voor veel jongeren uitzichtloos, resulterend in negatieve effecten op de mentale gezondheid.

Naast het überhaupt vinden van een woonruimte ontstaan er ook zorgen over de soort woning waar jongeren in wonen. Steeds meer jongeren wonen in flexwoningen, tijdelijke woningen met tijdelijke contracten, en het is maar de vraag of die tijdelijkheid bevorderlijk is voor de woonkansen van jongeren. Daarnaast kampen veel jonge Amsterdammers met slecht geïsoleerde huizen, waardoor energiekosten omhoogschieten en kamers schimmelig worden.

Kortom, de noodzaak voor meer betaalbare, eerlijke en fatsoenlijke jongerenhuisvesting is groot. Maar hoe lossen we dit op?

Kom naar de Woontop Jongerenhuisvesting 2023 op maandag 15 mei om mee te praten over de toekomst van jongerenhuisvesting! Deze avond is gevuld met onder andere een markt (18.30 uur) waarbij je je huurcontract kunt laten checken, tips krijgt voor een lagere energierekening en je met verschillende initiatieven voor jongerenhuisvesting in gesprek kunt gaan.

In de Grote Zaal vindt het programma (19.30 uur) plaats waar jongeren in gesprek gaan met wethouder volkshuisvesting Zita Pels, corporatiebestuurder Karin Verdooren en operations director Reinier Bunnik van OurDomain. Na een muzikaal intermezzo door Jan Modaal spreken we met jongeren die alternatieve manieren hebben gevonden voor het vergroten van hun woonkansen. Tenslotte zijn er workshops (20.30 uur) voor het opzetten van je eigen wooncoöperatie en kun je meedoen aan een quiz!

Kortom, genoeg om geïnspireerd door te raken. Meld je hier gratis aan om mee te praten over jouw toekomst!