Op maandag 28 februari kwam een nieuw klimaatrapport uit van het IPCC. Een opnieuw alarmerend rapport over de staat van de opwarming van de aarde. Wat betekent dit rapport voor steden, en specifiek: wat betekent dit rapport voor Amsterdam?

Eens in de 6 jaar komt er een rapport uit over de staat van de opwarming van de aarde, samengesteld door het IPCC. Dit is een panel van experts uit de hele wereld dat klimaatonderzoek evalueert. Van universiteiten en onderzoekscentra tot milieuorganisaties. In augustus afgelopen jaar werd het eerste deel van het 6e rapport uitgebracht, met de focus op temperatuurstijgingen. In het meest recente rapport van 28 februari 2022 gaat het over de impact van deze temperatuurstijgingen.

Steden zullen in de toekomst last krijgen van klimaatverandering. Dat staat vast en is nu al te merken. Hitte-stress, water overlast, droogte, enzovoort. Een belangrijke bevinding in het rapport is dat er grenzen zijn aan het aanpassen aan klimaatverandering. Ondanks dat benadrukt het rapport ook dat steden juist een bron van innovatie en aanpassing kunnen zijn. Waar enerzijds steden waarschijnlijk veel last zullen krijgen van klimaatverandering, kunnen steden dus juist ook plekken zijn waar een grote slag gemaakt kan worden wat betreft adaptatie.

Denk hierbij aan het ontwerpen van sponssteden zoals in China. Hier worden steden klimaatadaptief ingericht om zware regenval op te kunnen vangen, maar ook om regenwater op te slaan, te filteren en opnieuw te gebruiken. Groen in de stad kan daarbij helpen. Daarbij komt kijken dat dit groen in de stad ook goed is bij hitte en voor het behoud van biodiversiteit.