De steeds tastbaardere catastrofes rond klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit maken het des te duidelijker dat het huidige neoklassieke economische model – gericht op het nastreven van continue economische groei en verbetering van de levensstandaard – volkomen onhoudbaar is. In het boek THRIVE delen Kees Klomp en Shinta Oosterwaal hun zoektocht naar alternatieve economische benaderingen.

In deze programmareeks gingen we verder in gesprek over de grondbeginselen voor een nieuwe economie, met zowel Kees Klomp als Shinta Oosterwaal, als met andere prominente denkers. We praatten over hun centrale gedachtegoed, alsook de toepassing van de theorie ervan.

Kijk alle programma’s in de reeks nu terug!