Donderdag 2 september starten we met WeMakeThe.City Green, een jaar lang programmering tot eind oktober 2022 over hoe we samen steden meer duurzaam, klimaatbestendig, gezond, circulair en biodivers maken. In het kader van Floriade 2022 (growing green cities) werken de gemeentes Amsterdam en Almere samen met Pakhuis de Zwijger, Avanti Almere en een groot aantal partners aan de grote opgave van radicale vergroening van onze steden en metropoolregio. Accent daarbij ligt op de natuur in en om de stad (the voice of urban nature) en het thema biodiversiteit. De centrale vraag is: hoe kun jij, als individu of organisatie, bijdragen aan de groene stad van de toekomst? Het programma-aanbod in Almere en Amsterdam bestaat uit talks, films en documentaires, boekpresentaties en expedities, voorafgaand aan en tijdens de Floriade.
Kom donderdag 2 september om 16.00 uur naar Pakhuis de Zwijger of kijk naar de livecast, met gasten als burgemeester Franc Weerwind (Almere), wethouders Jan Hoek en Marieke van Doorninck (Almere en Amsterdam), plantkundige en dendroloog Jaap Smit, storytellers Valerie Bos, Shanelle Bleecke, Pascal Vanenburg en Sandy Bosmans uit Almere én de presentatie van het biobased Almere-Amsterdam Floriade-paviljoen, dat is ontworpen door de architecten van Overtreders W.

WeMakeThe.City Green is een co-productie tussen Avanti Almere en Pakhuis de Zwijger en komt tot stand op initiatief van de gemeentes Almere en Amsterdam, in samenwerking met framc, Metropoolregio Amsterdam, provincie Flevoland, Circl/ABNAMRO en de WMTC-founding partners Amsterdam Smart City, Hogeschool van Amsterdam, ORAM, Waag, AMS Institute en Amsterdam Economic Board.
Samengesteld door
Fenno Verdaasdonk
Hoofd Marketing en Communicatie