Verdrietig en geschrokken zijn wij door het plotseling overlijden van Jeroen van Berkel (1969-2020). Naast zijn politieke carrière in De Tweede Kamer, zette Jeroen zich sinds 2014 met hart en ziel in voor de stad Amsterdam, en in het bijzonder voor zijn eigen stadsdeel, Amsterdam-West.

Met een groot hart voor burgerparticipatie, maakte hij zich als bestuurslid in West hard voor het versterken van de lokale democratie en het betrekken van bewoners bij het reilen en zijlen van het stadsdeel. Onder andere met projecten rondom burgerbegrotingen en buurtbudgetten, zoals De Stem van West (onderdeel van Open Stad) en West Begroot.

Jeroen was een graag geziene gast op het podium van Pakhuis de Zwijger, als inspirator én luisteraar, die altijd voor iedereen aanspreekbaar was. We herkenden onszelf in zijn geloof in het belang en de waarde van een goed gesprek, en zetten deze gedeelde missie voort.

We wensen zijn partner, twee dochters en overige familie en vrienden veel sterkte toe.

Samengesteld door
Egbert Fransen
Directeur
Dit artikel gaat over