Pepijn Duijvestein bouwde zijn eigen duurzame woonboot in Amsterdam en ontdekte zodoende wat voor een fantastisch product hout eigenlijk is. Het biedt mogelijkheden om de enorme woningopgave in Nederland te verduurzamen. Een gesprek met hem over zijn inspiraties, uitdagingen en verwachtingen.

Hi Pepijn! Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Pepijn Duijvestein en ik hou me bezig met innovaties voor een nieuwe economie. Ik zoek generatieve energie-positieve grondstoffen, componenten en producten. Momenteel zie je een verschuiving plaatsvinden: we gaan nadenken over de milieulasten die aan bepaalde grondstoffen kleven. Welke grondstoffen zijn eindig? Aan welke grondstoffen zit een conflict gebonden? En welke grondstoffen, zoals hout, zouden we lokaal kunnen produceren? Door me met die vragen bezig te houden wil ik er uiteindelijk voor zorgen dat we gaan consumeren door goed te doen. We moeten goed nadenken over welke grondstoffen en middelen we inzetten in relatie met onze levensbehoeftes voor een gezond en prettig leefklimaat.”

Hoe ben je tot deze opdracht voor je jezelf gekomen? Wat heeft je geïnspireerd?
“Toen ik een jaar of zeven was woonde ik in de Verenigde Staten. Voor school was ik één dagdeel per week verantwoordelijk voor een stukje creek, een soort rivierbedding bij mij in de buurt. Ik zorgde er voor dat het water kon doorstromen en dat de plantjes ruimte hadden om te groeien. Ik merkte dat deze kleine handelingen er voor zorgden dat er allemaal kleine diertjes zoals visjes en kikkertjes in de creek kwamen. Hierdoor besefte ik hoe belangrijk natuur voor ons is. Sindsdien intrigeert de natuur mij en denk ik nu na over manieren waarop de economie aanjager kan zijn voor een beter milieu.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen in je missie?
“Ik probeer veel zelf. Ik heb in zes jaar een duurzame woonboot gebouwd en een oud binnenvaartschip duurzaam gerestaureerd. In dit proces kreeg ik vaak te maken met een vrij conservatieve manier van denken. Men is producten gaan ontwerpen om geld te verdienen in plaats van ontwerpen of produceren om echt bij te dragen aan de leefomgeving. De uitdaging is dat we met elkaar moeten herzien wat we belangrijk vinden. We moeten kijken naar de waarde die een product of gebouw kan toevoegen in plaats van dat de productie alleen maar energie kost. Dit zien we als de nieuwe economie.”

Hoe denk je dat jouw bezigheden kunnen bijdragen aan deze nieuwe economie?
“Met Dr2 New Economy ondersteunen wij bedrijven om hierover na te denken en richting generatieve businessmodellen te gaan, en dat lukt ook. We zijn de Startpagina voor de nieuwe economie gestart om te laten zien welke bedrijven wij zien als bedrijven van de nieuwe economie. Deze vele voorbeelden laten zien wat mogelijk is en kunnen anderen inspireren. Daarnaast ondersteunen we in dit geval de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam in hun onderzoek naar het behoud van hout. Welke nieuwe producten en diensten kunnen we ontwikkelen met hout? Hergebruikt hout uit de gebouwde omgeving heeft bijvoorbeeld een potentie van 200 miljoen euro op jaarbasis. Daarnaast kijken we ook naar de potentie van onze eigen stadsbomen in Amsterdam. Daar zijn nu verschillende pilots voor gestart.”

Als opwarmertje: wat verwacht je van de Tegenlicht Meet-up: Houtbouwers?
“Ik verwacht dat we gaan verkennen hoe kansrijk het is om op een structurele manier anders te bouwen. Specifiek over hout maar ook over andere biobased materialen. We kunnen elkaar inspireren en ik hoop dat zowel architecten, aannemers als opdrachtgevers de mogelijkheden zien om hout in te zetten als primaire grondstof. Zo kunnen we de bouwopgave voor 2040 milieuvriendelijker en CO2-neutraler realiseren.”

Wat wordt jouw rol op deze avond?
“Ik zal mijn eigen ervaring met het bouwen van een woonboot midden in Amsterdam delen. Hiervoor heb ik zo veel mogelijk tweedehands en lokale houtmaterialen gebruikt, naast andere biobased materialen. In dit proces heb ik veel geprobeerd en geëxperimenteerd. Zo heb ik in de zomer, toen het veertig graden was, een eikenhouten boom uit het Vondelpark lopen schaven om te begrijpen hoe we met hout kunnen bouwen. Daarbij heb ik me ook in dingen vergist, over dingen verbaasd en ook veel lol gehad. Uiteindelijk heb ik gezien wat voor prachtig product hout eigenlijk is.Daarnaast hebben we samen met Metabolic data geïnventariseerd voor het MRA-onderzoek om te laten zien hoeveel potentie hout heeft en dat we echt met zijn allen aan de slag kunnen gaan met het benutten van hout als bouwmateriaal. Wij kunnen aantonen dat er een businesscase is: geld verdienen door goed te doen. Dat vraagt een andere kijk, en daarom moeten er partijen bij elkaar gebracht worden.”

Meer weten? Kom dan op 23 oktober naar Pakhuis de Zwijger! Reserveer je plek hier.

Samengesteld door
Stef Brauers
Stagiair Programmamaker De Ruimtelijke Stad