Gezichten van Geuzenveld is een foto-expositie van Catharina Gerritsen, waar 15 mensen gefotografeerd zijn in Geuzenveld op de plekken die belangrijk voor hen zijn, zoals (sport)verenigingen en buurthuizen. Het project zet de bewoners die samen de wijk maken centraal en laat de plekken zien die van belang zijn. Samen vormen deze individuele verhalen een groter verhaal over een wijk in een snel veranderend stadsdeel. Daarmee is het ook een statement voor behoud van sociale structuren en tegen gentrificatie.

Catharina Gerritsen (1991) is een documentair fotograaf die zich richt op thema’s als beeldvorming, identiteit en gemeenschap. Haar werk is altijd gefocust op de mens, met een interesse voor de sociale en politieke context waarin ze leven.

Ze studeerde als fotograaf af aan de KABK (2014) en behaalde een MSc Culturele Socologie aan de KUL (2018). Naast haar eigen projecten werkt ze ook o.a. voor NGO’s, kranten en andere media.

“Gezichten van Geuzenveld” is deel van een reizende tentoonstelling en heeft op verschillende locaties in Nieuw-West gehangen. Voor de laatste stop van de tentoonstelling hangt het nu de hele maand september in het café van Pakhuis de Zwijger, om Geuzenveld ook aan de rest van Amsterdam te tonen!

Dit project is gerealiseerd door steun van het AFK.