Pakhuis de Zwijger feliciteert Mpanzu Bamenga met de titel ‘MensenrechtenMens 2021′. Burgeractivist Mpanzu Bamenga wint deze prijs met zijn strijd tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. We zijn trots dat Bamenga onlangs te gast was bij Pakhuis de Zwijger om te spreken over een meer menselijk beleid voor ongedocumenteerden in de stad. Lees hier meer over de mensenrechten-prijs, Mpanzu Bamenga’s strijd en zijn visie over ongedocumenteerden.

Op vrijdag 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, kreeg Mpanzu Bamenga de jaarlijkse mensenrechten-prijs uitgereikt door het College voor de Rechten van de Mens. Dit jaar stond in het teken van de strijd tegen racisme. De winnaar zou racisme signaleren, positief bijdragen aan oplossingen en kansen voor verandering zachtbaar maken. Uit drie kanshebbers koos de Jury voor Mpanzu Bamenga.

Samen met mensenrechtenorganisaties en een andere burger spande Bamenga een rechtszaak aan tegen etnisch profileren. Etnisch profileren is het selecteren op uiterlijk, huidskleur of “niet-Nederlandse” etniciteit tijdens controles door de Koninklijke Marechaussee. Dit ontkent diversiteit in Nederland en werkt discriminatie in de hand, volgens Bamenga. Ondanks dat de rechter oordeelde dat selecteren op etniciteit is toegestaan, besloot de Koninklijke Marechaussee om ermee te stoppen “vanuit onze legitimiteit en het maatschappelijk vertrouwen”. Een groot gewin!

Mpanzu Bamenga was onlangs te gast in het Pakhuis bij het programma Towards a Humane Policy for Undocumented People. Volgens Bamenga heeft ieder mens recht op onderdak en rechten, ongeacht diens situatie. Tijdens het programma bespraken we de huidige situatie van ongedocumenteerden in de stad op de domeinen: arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Dit programma was deel van het Nieuw Amsterdam Akkoord, een reeks waarmee we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen input crowdsourcen voor het collegeakkoord voor 2022-2030. De uitkomst was een lijst aanbevelingen voor een meer menselijk beleid voor ongedocumenteerde mensen in Amsterdam. Deze zullen in de aanloop naar de verkiezingen bekend worden gemaakt

Bekijk het programma hieronder terug: