Tijdens de participatie rond het vernieuwen van het bestuurlijke stelsel (de democratie in de stad en stadsdelen) zijn Amsterdammers met wijzigingsvoorstellen en nieuwe ideeën gekomen op de voorstellen van het College van B&W. Deze voorstellen worden voorgelegd in de vorm van stadsamendementen en stadsmoties. Dat is iets nieuws in de hoop dat het ervoor zorgt dat ideeën vanuit de stad een goede plek krijgen in de discussie.

Geef via deze website in hoeverre je de ideeën uit de stad steunt. Nieuwe ideeën zijn: stadsdeelpanel waarvoor Amsterdammers willekeurig ingeloot worden, een gemeentelijke buurtapp voor discussie en stemmen, een verplichte ‘bewonerseffectrapportage’ bij elk plan dat wordt ontwikkeld.

Je kunt de peiling tot en met 12 juni invullen. De uitkomsten gaan naar de gemeenteraad, die de uitkomsten vervolgens op 23 juni as bespreekt.

Doe mee op bestuurlijkstelsel.amsterdam.nl.

Samengesteld door