Het weekend in aanloop naar Internationale Vrouwendag kwamen zo veel mogelijk mensen samen om een collectief geluid te laten horen. Op zaterdag 5 maart 2022 liepen duizenden demonstranten van de Dam naar het Museumplein om het belang van onder meer seksuele en reproductieve rechten, het klimaat, geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen te laten zien.

Het podiumprogramma bestond uit diverse spreeksters waaronder politicologe Chautuileo Tranamil, wie zich in zet voor het tegengaan van diverse schendingen van vrouwenrechten wereldwijd zoals femicide; geweld tegen vrouwen; geen toegang tot prenatale zorg; afgenomen moederschap en geen erkenning van een zelfbeschikkingsrecht. Tijdens de Women’s March sprak ze onder andere over vermiste en vermoorde indigenous women.

Als voorproefje op de Women’s March organiseerden ActionAid en Women’s March Nederland een gratis protestborden avond. Tijdens deze avond kon wie dat wilde protestborden maken, om mee te nemen naar de demonstratie.

De Women’s March wordt sinds 2017 jaarlijks gehouden. Het thema was dit jaar “Time is up”. Stichting WMNL, de organisatie achter de Nederlandse Women’s March, staat voor gelijke rechten voor vrouwen, ongeacht afkomst, achtergrond of geaardheid. Women’s March Nederland organiseert deze demonstratie niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die zich niet gezien en gehoord voelt binnen het patriarchaat.

In het café van Pakhuis de Zwijger hangen nu de foto’s die fotograaf Sabine van Nistelrooij maakte tijdens de Women’s March en de dagen ervoor. De expositie hangt tot begin april.

Women’s March 2022: TIME IS UP!

Over de Women’s March

Stichting Women’s March Nederland (WMNL) heeft als doel het zichtbaar maken van (verschillende) vrouwen en hun behoeften, bewustzijn rondom vrouwenrechten vergroten, een verbindende rol spelen bij het samenbrengen van verschillende groeperingen en organisaties met het doel de gelijkheid en rechtvaardigheid voor vrouwen te vergroten. Jaarlijks organiseert WMNL de Women’s March rondom Internationale Vrouwendag. Meer weten? Kijk op www.womensmarchnederland.nl.

Foto’s door Sabine van Nistelrooij

www.sabinevannistelrooij.nl

www.instagram.com/sabine.vn

Drukwerk door FotoLabKiekie