De druk op de stad neemt de laatste jaren als maar toe. Al ben je op zoek naar een woonruimte, sta je in de metro tijdens de spits of probeer je toevlucht te zoeken in een natuurgebied: de massa is je altijd voor. Nu is de stad van oudsher natuurlijk altijd een centrum van handel, industrie en cultuur geweest met als bijkomstigheid een constante doorstroom aan mensen. Echter zijn ups en downs in de populariteit van Amsterdam zeker niet vreemd, kijk maar naar de massale leegstand van de jaren ’70 en ’80 in de binnenstad. De huidige ‘up’ is er een die alsmaar lijkt aan te houden, blijkt uit cijfers van het CBS. De groeiprognose stelt dat het aantal inwoners van alle grote Nederlandse steden gestaag zal toenemen, waaronder ook in Amsterdam. Daarbij wordt Amsterdam de eerste stad in ons land die de magische grens van een miljoen inwoners zal passeren rond 2030.

Waar komen al die Amsterdammers vandaan? De groei is met name te verklaren vanuit de instroom door natuurlijke aanwas en migratie, die de uitstroom van inwoners overtreft. ‘Natuurlijke aanwas’ komt er simpelweg op neer dat er meer geboortes dan sterfgevallen zijn en met een jonge beroepsbevolking die de stad kenmerkt zal dit nog een aanzienlijke tijd blijven aanhouden. Ondanks de huidige obstakels zoals de krappe woningmarkt concludeert het CBS het volgende: Hoewel jongvolwassenen langer thuis zullen blijven wonen, en ondanks de moeilijke woningmarkt voor starters, is de stad nog altijd aantrekkelijk voor jongeren uit binnen- en buitenland. Dit leidt tot een toestroom van jongeren die hier een eerste baan vinden, jonge arbeidsmigranten en (internationale) studenten.”

Dat het aantal Amsterdammers blijft toenemen is geen verrassing, maar de huidige prognose voorspelt een groei die nog sneller is dan voorheen verwacht. Uiteraard heeft dit consequenties op onze stad. Naast dat vele Amsterdammers merken dat de straten voller zijn en de stad simpelweg te druk voelt, bestaat het risico dat een aantal voorzieningen en diensten in onze stad overbelast raken. De zoektocht naar een kamer of woning was nog nooit zo moeilijk terwijl het eind van deze crisis nog niet in zicht is. Meer Amsterdammers betekent meer belasting van het openbaar vervoer, dat al onder druk staat door personeelstekorten. In het verleden heeft Amsterdam al 500 voetbalvelden aan groen moeten inleveren door intensieve bebouwing en de ruimte die voor nieuwe Amsterdammers vrijgemaakt moet worden, riskeert ten koste te gaan van groene plekken.

Dus, hoe gaan wij deze groei aanpakken? Hoe zorgen wij ervoor dat we een open stad blijven maar niet ten onder gaan aan deze groei? Hoe voorkomen we dat de voorzieningen en de ruimte in onze stad te veel onder druk komen te staan? Wat kunnen we nu doen om het Amsterdam te blijven waarin we zo graag wonen? Of moeten er serieuze opofferingen komen? Dit zijn enkele vragen die wij ons als stad de komende jaren moeten blijven stellen.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar dit onderwerp? Kom dan op 8 september om 20:00 naar Pakhuis de Zwijger waar wij met elkaar in gesprek gaan over de oorzaken en gevolgen van deze drastische groei en hoe wij deze groei het best kunnen opvangen in onze stad. Met onder andere Ruben van Gaalen (Programmacoördinator CBS), Mendel Giezen (Universitair docent duurzame stedelijke ontwikkeling UvA), Claudia Zuiderwijk (Algemeen directeur GVB) en Sacha Stolp (Regisseur toekomstbestendige assets, gemeente Amsterdam) halen we ideeën op voor het ‘hoe nu verder’. Daarbij hebben we de meningen, gevoelens, frustraties en kennis uit de stad nodig om een totaalbeeld te schetsen. Wij hebben ook jouw mening nodig, dus meld je gratis aan voor dit programma en praat mee op 8 september!