Om ervoor te zorgen dat iedereen zich van A naar B kan verplaatsen, is het essentieel dat een stad als Amsterdam een goede bereikbaarheid kan garanderen. Maar hoe houden we de stad bereikbaar én welke rol speelt het OV hier in? Een programma met o.a. wethouder Verkeer en Vervoer Melanie van der Horst en algemeen directeur van de GVB Claudia Zuiderwijk.

Op het gebied van mobiliteit gaat er veel veranderen voor Amsterdam: de stad streeft er naar om autoluw te worden. Daarnaast krijgt het openbaar vervoer prioriteit op de weg door het beperken van doorgaande autoroutes. Tegelijkertijd staat het bereik van het openbaar vervoer onder druk door bezuinigingen: de verwachting is dat er vanaf 2024 moet worden gesneden in bestaande routes. Vraagtekens en uitdagingen: maar welke maatregelen zijn er nodig om de bereikbaarheid van bewoners te garanderen en daardoor de leefbaarheid van de stad te waarborgen?

Beelden van de Dam als parkeerplaats lijken uit een andere werkelijkheid, maar ooit was het de realiteit. Door de jaren heen is de aanwezigheid van de auto in de binnenstad van Amsterdam steeds verder teruggedrongen. Met als kers op de taart het recente voorstel vanuit de gemeente Amsterdam om doorgaande autoroutes in de binnenstad te beperken. Voortaan is het de bedoeling dat men vaker de ring pakt voor binnenstedelijke verplaatsingen. Dit ten behoeve van een autoluwe stad: minder auto’s op straat betekent immers dat voetgangers en fietsers vrijer en veiliger kunnen bewegen door de stad. Bovendien kan het ook meer ruimte voor groen en meer rust creëren in de stad: factoren die bijdragen aan een leefbare en aangename leefomgeving.

Een autoluwe stad is echter niet simpelweg de auto weghalen of de automobilist de fiets op krijgen: het gaat om het beschermen van de bereikbaarheid van de stad met alternatieve vervoersmiddelen, die minder belastend zijn voor milieu en mens. Maar op het moment dat de auto minder ruimte krijgt, moet het openbaar vervoer wel functioneren als een snel, betrouwbaar en aantrekkelijk alternatief.

Wat betekent het voor de inwoners van Amsterdam als zij én niet meer per auto de stad in kunnen én hun bus minder vaak rijdt, of hun halte zelfs komt te vervallen? En hoe zit het met de bewoners in de buitenwijken die afhankelijker worden van bus- en metrolijnen, of de bewoners voor wie vaker overstappen fysiek een grotere drempel vormt? Leefbaarheid en bereikbaarheid staan voorop, maar hoe zorgen we ervoor dat we met alternatieven zoals het OV dit blijven garanderen.

Nieuwsgierig geworden? Donderdag 20 april om 20:00 gaan wij in Pakhuis de Zwijger in gesprek met onder andere Melanie van der Horst (Wethouder van o.a. Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Gemeente Amsterdam), Claudia Zuiderwijk (Algemeen Directeur GVB), Guido Frankfurther (Vicevoorzitter MKB-Amsterdam) en Marinus de Jong (Voorzitter Rover Regio Amsterdam) over welke concrete maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te garanderen.

Reserveer hier je gratis plek!