Een groener en leefbaarder Amsterdam. Vol passie zet Lesley Walet, projectleider bij de Gezonde Stad en lid van de Nieuw Amsterdam Raad zich samen met bewoners in voor een groene en duurzame stad. Deze week gaan we met Lesley in gesprek over duurzaamheid, inclusiviteit en haar visie op de Nieuw Amsterdam Raad.

Dag Lesley, vertel me wat doe je?
‘In mijn professionele leven is het mijn missie om Amsterdam groener en duurzamer te maken. Dit is van extra belang door de uitbreiding en verdichting die Amsterdam momenteel doormaakt. Daardoor komt groen steeds meer onder druk te staan. De hoeveelheid groen per Amsterdammer is de afgelopen jaren gedaald. Daar komt bij dat we door klimaatverandering met steeds extremere weersomstandigheden te maken krijgen. Een groenere stad is klimaatbestendiger, dus het belang van groen in de stad wordt juist alleen maar groter. Door mijn werk als projectleider bij De Gezonde Stad kan ik hier praktische bijdragen aan leveren.
Een van de projecten waar ik vanuit De Gezonde Stad aan werk is ‘Park om de Hoek’. ‘Park om de Hoek’ streeft ernaar om groen voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen we door versteende vergeten plekjes in de stad om te toveren tot buurtparken, ontworpen en onderhouden door de omwonenden. We werken hiervoor niet alleen samen met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld (lokale) bedrijven en de gemeente. Door meerdere actoren samen te brengen creëren we breder draagvlak en eigenaarschap voor deze zogenaamde postzegelparken.’

Hoe werkt dit proces omtrent de creatie van zo’n park dan?
‘Om zeker te zijn van draagvlak werken we bottom-up, dus het initiatief komt vanuit de bewoners. Zij kloppen bij ons aan met een locatie en wij begeleiden hen bij het proces om het park daadwerkelijk te realiseren. Het is voor een bewoner soms lastig om uit te vogelen bij wie je moet zijn van de gemeente of andere instanties, dus wij helpen ze daarbij. De bewoners gaan vervolgens zelf actief aan de slag. Bewoners weten zelf het best wat er speelt in hun buurt, waar behoefte aan is en welke problemen er eventueel spelen. We zorgen dat we dit eerst allemaal boven tafel krijgen en dan gaan ze met elkaar in groepjes ontwerpen. Dit wordt vervolgens door een professionele ontwerper vertaald naar één ontwerp. Zo is ieder park weer compleet anders en laat het karakter en identiteit van die buurt zien. Zo hebben we bijvoorbeeld al een educatieve voedseltuin gemaakt en een natuurlijk speelterrein voor kinderen met en zonder beperking. Door op deze manier te werken past ieder gerealiseerd park het best bij wat de bewoners en de buurt willen en nodig hebben. Door intensief met elkaar samen te werken en de bewoners een actieve rol toe te kennen ontstaan daarnaast ook vaak sterke banden tussen de betrokken bewoners en zien we een sterkere community opbloeien. Naast het vergroenen van de stad is het project ook een mooi middel om mensen bij elkaar te brengen.’

Wat is de meerwaarde van de Nieuw Amsterdam Raad voor jou?
‘Ik vind het heel tof dat er allemaal verschillende mensen bij elkaar zijn gebracht die door hun passie of werk te beoefenen iets waardevols voor de stad willen betekenen. De diversiteit vind ik het mooist, iedereen is gespecialiseerd op een ander thema. En juist door deze verschillen kunnen we hele interessante connecties met elkaar maken, want normaal ontmoet ik met mijn werk vooral mensen uit het duurzaamheidswereldje.

Ik hoop dat het innovatieve karakter van de Nieuw Amsterdam Raad en het bundelen van de denkkracht van de verschillende leden ertoe kan leiden dat wij de gemeente en de stad Amsterdam iets nieuws kunnen bieden. Op nieuwe manieren naar problemen kijken en zo hopelijk nieuwe oplossingen aandragen. Oplossingen die passen bij de thema’s die de huidige generatie bezighoudt, waarbij inclusiviteit, duurzaamheid en diversiteit de uitgangspunten zijn. Ik ben blij met de aandacht die de huidige coalitie al voor deze thema’s heeft, maar wat mij betreft mag dit nog veel extremer en moeten we toe naar een systeemverandering in plaats van een vergroening van het huidige economische systeem. De meerwaarde van de Nieuw Amsterdam Raad kan in mijn optiek liggen bij het agenderen van bepaalde thema’s op de politieke agenda, maar ook door specifieke oplossingen of initiatieven op te starten.’

Wat wil je bereiken met de Nieuw Amsterdam Raad?
‘Ik vind het interessant om verder in te duiken op het raakvlak tussen de thema’s duurzaamheid en inclusiviteit. Duurzaamheid is een thema dat iedereen raakt maar momenteel ook een bepaald elitair karakter heeft. Ik denk als we echt iets willen bereiken op het gebied van duurzaamheid dat we dit veel inclusiever moeten aanpakken. Ik realiseer mij ook zeker dat voor mensen die het moeilijker hebben, financieel of op andere manieren, duurzaamheid een luxeprobleem is. Tegelijkertijd is dat het natuurlijk niet voor onze planeet en is het van belang dat we iedereen meekrijgen in een duurzame transitie, dus daar zit een behoorlijk frictie. Een oplossing kan zijn dat je ervoor zorgt dat de meest duurzame oplossing ook de meest interessante oplossing wordt voor iedereen. Ik ben benieuwd wat we verder met de Nieuw Amsterdam Raadsleden die zich veel met inclusiviteit bezighouden kunnen bedenken om dit voor iedereen interessant te maken en een nog veel breder publiek te bereiken en te betrekken.’

Hoe ziet jouw stad van de toekomst eruit?
‘Als een stad waar alle Amsterdammers met al hun verschillen samen kunnen blijven wonen. Een plek waar de diversiteit van haar inwoners geen verdelingen teweegbrengt maar er juist een gevoel van samenhorigheid en verbondenheid blijft. Ik hoop dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat Amsterdam van ons allemaal blijft. Een stad waar mens en milieu voorop worden gezet in plaats van de economie, waar ruimte is voor verschillende nationaliteiten, sociaaleconomische klassen, voorkeuren, cultuur, vrijplaatsen, innovatie en eigenzinnigheid, al die dingen die Amsterdam zo mooi maken.
Amsterdam ondergaat een sterke groei en deze trend zal zich in de toekomst voortzetten. Er moet veel bijgebouwd worden en om deze groei bij te benen in de stad van de toekomst gebeurt dit op een duurzame, inclusieve manier waarbij de burger zeggenschap krijgt over zijn leefomgeving. De stad van de toekomst streeft een balans na tussen natuur en mens en geeft beiden ruimte in de stad. Het lijkt me mooi als Amsterdam hierin voorop kan lopen en kan experimenteren met innovatieve oplossingen en kan voortbouwen op inspiratie uit het buitenland, zoals de witte wegen in LA die het hitte-eiland effect verminderen of de nieuwe wijk in Stockholm die wordt gebouwd op basis van de principes van de Donut Economie van Kate Raworth.’

Samengesteld door
Blas Cuparo
Stagiair Gebiedsontwikkeling