Donderdag 6 oktober staat Pakhuis de Zwijger in teken van de veertiende editie van de Trouw Duurzame Top 100. Op deze avond gaan we de laatste 25 genomineerden bekendmaken door middel van een feestelijk programma. Vanaf 18.30 uur is de expo van Pakhuis de Zwijger omgetoverd tot Trouw Duurzame 100 markt, met workshops en infostands waarbij je je priemende klimaatvragen kan stellen of waar je gewoon een gesprek met een andere duurzame doener aan kan gaan. In de Grote Zaal gaan we vervolgens verder met de uitreiking en we sluiten de avond af met een borrel.

Floreska voor Pakhuis de Zwijger©

Wat is de Trouw Duurzame 100?

De Trouw Duurzame 100 is een top voor uitblinkers die zich ‘van onderop’ inzetten voor een beter klimaat. Denk aan doortastende bomenplanters, duurzame voedseltelers, burgerinitiatieven, coöperaties, of groepen die vervuiling aan de kaak stellen door naar de rechter te stappen. Het mogen personen zijn, maar ook collectieven.

Wie heeft deze prijs de afgelopen 13 edities gewonnen?

In 2009 was de eerste editie van de Trouw Duurzame 100, en de eerste tien edities werd de prijs aan personen uitgereikt die een verschil maakte om Nederland te verduurzamen. Dit is vier jaar geleden veranderd en sindsdien wordt de prijs uitgereikt aan meest de duurzame beweging van onderop. Welk burgerinitiatief spat ertussen uit en maakte impact? Afgelopen jaar was dat ABP Fossielvrij. Deze leraren, ambtenaren en agenten oefenen samen druk uit op pensioenfonds ABP. Ze eisen dat hun afgedragen pensioengeld niet meer in vervuilende industrieën wordt belegd. Lees voor abonnees van de Trouw hier verder over ABP Fossielvrij.

De winnaars van afgelopen jaren:
2021: ABP Fossielvrij-> FossielvrijNL

2020: Jonge klimaatbeweging

2019: Zwerfinator, Dirk Groot

2018: Louise Vet, ecologe, directeur NIOO-KNAW

2017: Volkert Engelsman

2016 Willem Fewerda- Commonland

2015: Maurits Groen

2014: Bas Eickhout

2013-2011: Marjan Minnesma

2010: Herman Wijffels

2009 Pieter Winsemius

Lees voor abonnees van de Trouw hier verder over de winnaars uit het verleden.

Hoe komt de duurzame 100 tot stand?

Vanaf eind april kregen initiatieven, lezers van trouw de kans om duurzame doeners te nomineren voor de Trouw Duurzame 100. Al deze inzendingen worden door de redactie van Trouw teruggebracht tot een groslijst die vervolgens wordt voorgelegd aan de jury van de Trouw Duurzame 100. Deze krijgt de eer om punten uit te delen aan de initiatieven uit de groslijst. En zo ontstaat er een ranking van de Trouw Duurzame 100.

Hou vanaf 1 oktober de krant goed in de gaten voor de bekendmaking van de nummer 100 tot 75 en kom vooral op 6 oktober naar Pakhuis de Zwijger voor bekendmaking van de laatste 25. Meld je hier aan!

We stellen je voor aan de jury van dit jaar!

De jury telt twaalf leden, die elk een eigen expertise inbrengen uit diverse domeinen van duurzaamheid. Het zijn experts in energie, natuur, ecologie, klimaat, beleid, voedsel, afval, onderwijs en burgerparticipatie:

 • Klaske Kruk is de voorzitter van de jury van dit jaar. Klaske Kruk is founder van Circularities een organisatie die andere bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen helpt met hun circulaire ambities. In 2021 nog benoemd als Circulair Hero.
 • Qader Shafiq is directeur bij Bureau Wijland, een bureau dat zich inzet om duurzaamheid inclusief te maken. Met het initiatief Kleurrijk Groen onderdeel van Bureau Wijland, lijdt hij ambassadeurs op die in hun eigen communities kennis over verduurzaming delen. Het afgelopen jaar eindigde Kleurrijk Groen op de veertiende plek in de Trouw Duurzame 100
 • Elif Algu is een duurzame ondernemer pur sang, oprichter van marketing en communicatiebureau Branding a Better World en Recycle Sint en Co- owner van oprichter Swip Swap waarmee ze speelgoed een tweede leven geeft.
 • Bettine Bock is hoogleraar rurale sociologie bij de Wageningen Universiteit. Bettine houdt zich bezig met onderzoek naar de differentiatie van het platteland, tot uiting komend in de urbanisatie van sommige delen van het platteland en bevolkingsdaling en margalisering in andere gebieden.
 • Arjen Buijs is senior onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Wageningen Environmental Research en houdt zich bezig met de relaties tussen mens en natuur. Hij onderzoekt interacties tussen mens en natuur en hun relatie met rentmeesterschap-praktijken. Hij richt zich specifiek op hoe burgers zichzelf organiseren voor rentmeesterschap of politieke acties, hoe ze duurzame transities nastreven en hoe deze groepen zich verhouden tot lokale en nationale overheden.
 • Laurie van der Burg is campagnevoerder die werkt aan een rechtvaardige overgang van fossiele brandstoffen bij Oil Change International. Je kent haar vast van de klimaatzaak tegen Shell, waarbij zij een grote rol speelde tijdens haar werk bij Milieudefensie. Dit harde werk wierp in mei 2021 haar vruchten af; Shell kreeg tijdens de rechtszitting te horen dat het bedrijf in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent moet terugbrengen ten opzichte van 2019.
 • Marije van Gent is van origine socioloog en heeft veel ervaring met het verrichten van toegepast onderzoek. De afgelopen acht jaar was zij werkzaam als senior onderzoeker bij Stichting NCDO, waar zij zich verdiepte in duurzaamheid en duurzaam gedrag. Nu werkt ze bij de Hogeschool van Amsterdam als kwartiermaker bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.
 • Dirk Groot is milieuactivist ook wel bekent als de ‘Zwerfinator’ strijdt met zijn bolderkar al jaren tegen rommel op straat. Hij zet zich sinds maart 2014 in om het probleem van zwerfafval en plasticvervuiling aan te pakken.
 • Erik Lu is afgestudeerd Milieuwetenschapper aan de universiteit van Wageningen. In zijn dagelijks leven staat hij voor de klas en geeft hij biologielessen op het vmbo. Erik vertegenwoordigd de winnaar van vorig jaar, Fossielvrij NL in de jury.
 • Aniek Moonen is sinds oktober 2021 voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt Moonen meer dan 100.000 Nederlandse jongeren in het klimaatdebat.
 • Saskia Mulder is duurzame blogger en je kan haar vinden op social media @thesocialreporter. Hier inspireert ze mensen en deelt ze duurzame tips.
 • Danielle de Nie is oprichter en directeur van Wij.land en daarbinnen verantwoordelijk voor de strategie om in het veenweidelandschap de 4 returns beweging te creëren. Is mede-initiatiefnemer van Aardpeer, samen voor grond.

Suzan voor Pakhuis de Zwijger©