Bijna tweehonderd vogelsoorten broeden of overwinteren in Amsterdam. Een slechtvalk broedend op het Rijksmuseum, baardmannetjes in Waterland, lepelaars bij IJburg, een kwak buiten de kooien in Artis: onze hoofdstad kent een opvallende rijkdom aan vogels. In 2022 is de Vogelatlas Amsterdam gepubliceerd, een inventarisatie van alle broed- en wintervogels in de regio. Een boek vol met verhalen, informatie, foto’s en aanbevelingen over een vogelvriendelijke stad.

Door veranderingen in klimaat, inrichting en beheer staat het leefgebied van vogels onder druk. Enkele soorten floreren door ouder wordende bomen en een groeiend oppervlak aan recreatiegebied, maar andere soorten zien we niet of nauwelijks meer terug. Voornamelijk het gevolg van (het gebrek aan) menselijk ingrijpen. De Vogelatlas is de eerste uitgebreide vogeltelling sinds tientallen jaren. Zo lezen we terug dat de slechtvalk vijftig jaar geleden helemaal niet voor kwam in de stad, maar nu op 10 plekken broedt. Ook roofvogels als de havik en buizerds zijn nieuwe bewoners. Het zal stadsbewoners niet ontgaan zijn dat het aantal halsbandparkieten explosief is toegenomen. Deze groene hoogvliegers woonden in 1996 op 11 locaties in de stad, maar zijn ondertussen op 191 locaties gesignaleerd. Voor veel bosvogels is de stad aantrekkelijker geworden, maar voor weidevogels en pioniervogels zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren minder aantrekkelijk. Dat komt onder andere door vermindering van braakliggend terrein, van hogere maaifrequenties en een lager waterpeil. Stadsecologen vragen zich af wat het verdichtingsbeleid de komende jaren gaat doen. Meer ruimte voor wonen, minder ruimte voor groen. In de Vogelatlas staan aanbevelingen om bij de groei van de stad rekening te houden met onze mede-stadsbewoners. Deze aanbevelingen bepreken we op 21 september bij Pakhuis de Zwijger. We leren meer over vogels in de stad en de maatregelen die we kunnen nemen om ze te beschermen. Wat kunnen wij als bewoners, beheerder en beslissers doen om de stad vogelvriendelijker te maken?

Reserveer nu je een plekje voor 21 september!