Afgelopen oktober kwam er opvallend nieuws naar buiten wat in de media nauwelijks aandacht kreeg. Het nieuws kwam van de World Health Organisation (WHO), een in gezondheid gespecialiseerd orgaan van de VN. De WHO is opgericht in 1948 en heeft aan uitdagingen geen gebrek: HIV/AIDS, malaria, ebola, het zika-virus en recent nog de COVID-pandemie. Maar in oktober vorig jaar publiceerde de WHO een rapport waarin voor het eerst niet een nieuwe ziekte als grootste bedreiging voor de gezondheid werd genoemd:

De klimaatcrisis dreigt de vooruitgang van de afgelopen vijftig jaar op het gebied van ontwikkeling, wereldwijde gezondheid en armoedebestrijding ongedaan te maken en de bestaande ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen en binnen bevolkingsgroepen verder te vergroten”. Wat zijn precies de gezondheidseffecten van de klimaatcrisis?

Luchtvervuiling

Liefst 9 miljoen mensen per jaar komen nu al om door de luchtvervuiling die gepaard gaat met het verbranden van fossiele brandstoffen. Door de klimaatcrisis zullen er bovendien meer natuurbranden komen waardoor de luchtkwaliteit verder afneemt. Luchtvervuiling zorgt voor ademhalingsproblemen en een toename van hart- en vaatziekten. In Nederland is één op de vijf nieuwe astma-gevallen toe te wijzen aan luchtvervuiling door fossiele verbranding.

Extreem weer

Overstromingen en natuurbranden zorgen voor vervuild water waardoor ziekten die via water overgebracht worden een grotere kans op overleven krijgen. Bovendien zorgt extreem weer voor schade aan eigendommen en infrastructuur. Dit zorgt niet alleen voor direct letsel en overlijden maar ook voor veel psychische klachten. Wereldwijd wordt 45% van de jongeren wereldwijd door de klimaatcrisis negatief beïnvloed in hun dagelijks functioneren doordat ze stress, depressive klachten of angst ervaren.

Hittestress

In Nederland was 1 op de 3 sterfgevallen door hitte er niet geweest zonder klimaatopwarming. Er zijn nu veel vaker hittegolven die leiden tot uitdroging, zonnesteken, hart- en vaatziekten, een toename van luchtwegziekten en zelfs tot psychische klachten. Zo zijn er steeds meer studies waaruit blijkt dat hitte leidt tot mentale vermoeidheid, agressie en suïcide.

Meer overdraagbare ziektes

Veel ziektes en infecties worden overgedragen door insecten. Malaria, zika en het westnijlvirus worden vaak geassocieerd met de tropen maar dat is aan het veranderen. De insecten die deze ziektes met zich meebrengen houden van warme temperaturen en dat is slecht nieuws voor een opwarmende planeet. Zo begint malaria begint weer voet aan de grond te krijgen in Italië en maakt de ziekte van Lyme al jaren een grote opmars in Noord-West Europa.

De zorgsector draait overuren

Volgens de WHO moeten we daarom alles op alles zetten om onder de anderhalve graad opwarming te blijven. Zorgmedewerkers moeten nu al harder werken door de gevolgen van de klimaatcrisis en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Om deze trend te keren zou er volgens het klimaatpanel van de VN niet meer geïnvesteerd moeten worden in de fossiele industrie.


Op donderdag 8 juni gaan we in gesprek met zorgmedewerkers en de bestuurders van pensioenfondsen uit de zorg. Die pensioenfondsen investeren namelijk nog miljarden in de fossiele industrie. Wat zijn hiervoor hun beweegredenen?

Praat mee en meld je hier gratis aan!