Vandaag spreek ik met Peter Both. Hij is programmamaker bij Pakhuis de Zwijger en projectleider bij New Metropolis Nieuw-West. Peter is vooral te vinden in de Nieuw-West, waar de dependance van Pakhuis de Zwijger gevestigd is. De plek die ooit diende als cafe, is nu overdag een werkplek voor mensen uit de buurt en ’s avonds een plek voor verschillende programma’s. Programma’s worden gemaakt in samenwerking met buurtbewoners en actieve organisaties uit de buurt. De focus van de programma’s ligt altijd op Nieuw-West. Zo gaat het over de mensen die hier leven, de fysieke omstandigheden van de buurt en natuurlijk ook over de veranderingen die er aan zitten te komen.

Wat is de reden van deze dependance in Nieuw-West?
De buurt is in transitie en dat is ook een belangrijke reden dat wij hier zitten. Er gaat veel geïnvesteerd worden in de buurt, er gaat veel bijgebouwd worden, maar er zal ook sloop aan te pas komen. Bewoners hebben een mening over die veranderingen en wij zijn er om te helpen met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat gaat dan bijvoorbeeld over wat het betekent voor de buurt als er delen vervangen gaan worden en er nieuwbouw voor in de plaats komt. Er zijn verschillende meningen dus het is belangrijk dat alle mensen hun mening kunnen uiten en ook naar elkaar luisteren.

Waar houdt New Metropolis Nieuw-West zich mee bezig?
Naast de programmering die wij helpen coördineren en opzetten met de buurtbewoners, hebben we ook nog een aantal andere projecten. Al een tijdje zijn we bezig met vergroening van het plein hier aan de Burgemeester Rendorpstraat. Dit doen we in samenwerking met het stadsdeel. Daarnaast zijn we bezig met plein 40-45 in Slotermeer-Noordoost. Het stadsdeel heeft daar een buurtbudget project opgezet. Als buurtbewoner of initiatiefnemer kon je daar geld op aanvragen. Wij hebben bijvoorbeeld een plan met afvalprikkers ingediend om het plein schoner te maken. Daarnaast coördineer ik ook mensen die zelf een idee hebben voor het plein. En niet te vergeten doen wij het Vrouwen van Nieuw-West project. Hierin staan vrouwen uit Nieuw-West in de schijnwerpers die belangrijk zijn voor de buurt. Dit wordt onder andere gedaan met een foto-expositie die door de buurt gaat reizen. De expositie staat nu aan de Sloterplas en heeft het Amsterdam Museum als eindbestemming.

Hebben jullie met de projecten een eenduidige visie?
Alle projecten die wij doen gaan over dit stadsdeel. Daarbij gaat het in the end altijd om het vergroten van de participatie in Nieuw-West. Het kan gaan over vergroening of de duurzaamheid van een plein. Maar het gaat altijd over hoe je als bewoner actief kan zijn op een van de thema’s die in de buurt spelen. Het gaat over zeggenschap in je wijk die verder gaat dan één keer in de vier jaar stemmen. En dat kan natuurlijk verschillende vormen hebben: geld aanvragen, met elkaar in gesprek gaan, of met een eigen initiatief komen. Dat levert voor de mensen ook vaak een gevoel van eigenaarschap op.

Krijg je veel positieve respons uit de buurt?
Ja, dat merk je wel. De programma’s zitten altijd vol, dat is denk ik wel een goede graadmeter. En er zijn ook wel veel mensen die deze ruimte op een andere manier weten te vinden, bijvoorbeeld als vergaderruimte. Het bewonerscomité die gebruikt deze ruimte bijvoorbeeld als vergaderruimte. Dan hoef ik slechts een kan koffie neer te zetten, dat is voor mij een kleine moeite, maar het helpt hen wel. Vanuit een ondernemer hier in de straat krijgen wij ook positieve respons. Hij weet dat ik goed contact heb met de mensen van het stadsdeel. Om die reden speelt hij soms via mij verzoekjes door, bijvoorbeeld dat er extra prullenbakken moeten komen op het plein. Op deze manier vervullen wij weer een andere rol. Je rol verandert dus eigenlijk constant en dat is heel leuk.

Meer weten over New Metropolis Nieuw-West, neem een kijkje op de website.

 

Samengesteld door
Donya Brik
Stagiair Communicatie
Dit artikel gaat over