Geef buurtinitiatieven en -organisaties die zich inzetten in en voor de buurt, het eigenaarschap, zeggenschap en duurzame investeringen die ze verdienen.

Bloei & Groei is in 2014 als pionierend buurtinitiatief opgericht voor een alternatieve buurtgerichte aanpak op (mentale) gezondheid, vrouwen empowerment en welbevinden. Inmiddels beschikt Bloei & Groei over meerdere stadstuinen, groene oases waar vrouwen tot bloei komen. Tuinen die als Healing & Community Garden dienen voor buurten en wijken waar deze het hardst nodig zijn.

In 2017 heeft Bloei & Groei samen met bewoners een braakliggend binnenterrein in Venserpolder aan de Albert Camuslaan, omgetoverd tot stadstuin. Naast de broccoli en amsoi wordt er bovenal veerkracht, vermogen en buurtkracht gekweekt.

Bloei & Groei is uitgegroeid tot een professioneel buurtinitiatief dat in een diepgevoelde behoefte van de wijk voorziet en in staat is duurzame resultaten neer te zetten. De borging van dit project is dus hard nodig, maar kan op dit moment niet gegarandeerd worden. Bloei & Groei doet daarom een nadrukkelijke oproep om hen te ondersteunen in een brandbrief gericht aan de Gemeente, en te laten zien voor daadwerkelijke buurtkracht we moeten stoppen met het verwaarlozen en kleinhouden van de potentie, creativiteit, innovatie en motivatie van bewoners en buurtinitiatieven.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMWDTY1nv3M

Ben je ook voor Buurtkracht? Lees hier meer over het behoud van Bloei & Groei in Venserpolder en het manifest voor Buurtkracht, en onderteken met jouw naam, deel je verhaal en laat jouw stem horen!

Samengesteld door
Dymphie Braun
Programmamaker Creatieve Industrie & Head of Programme Designing Cities for All
In samenwerking met