Oktober is Black Achievement Month. Dit festival, dat inmiddels voor de zesde keer wordt georganiseerd, draait om de erkenning van de vele kwaliteiten die er in de zwarte gemeenschap te vinden zijn en heeft als doel de talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. Het thema van dit jaar luidt: “Verbonden generaties”. Gedurende de hele maand oktober kan je exposities, films, boekpresentaties, debatten en allerlei verschillende soorten voorstellingen en performances bezoeken in negen Nederlandse steden, waaronder Amsterdam. In het kader van Black Achievement Month maakt New Metropolis Zuidoost in de maand oktober twee programma’s rondom het thema van het festival. Deze programma’s worden gemaakt in samenwerking met Untold, een culturele instelling die via kunstdisciplines de bewustwording van Afro Nederlandse jongeren bevordert.

In het programma op 11 oktober gaan we het met onze gasten hebben over Black History en het slavernijverleden. We zullen met verschillende generaties spreken over wat er in het verleden is gedaan om het slavernijverleden beter op de kaart en erkent te krijgen, waar we nu staan en welke stappen nog gemaakt moeten worden om dit proces voort te zetten – we zijn er immers nog lang niet. Hoe zorgen we ervoor dat hetgeen wat we tot nu toe hebben bereikt wordt uitgebouwd en bestendigd door de jongere generatie?

Op 25 oktober organiseert New Metropolis Zuidoost een programma over vrouwelijk leiderschap. Ook hier zullen we met verschillende generaties aan tafel gaan om dit keer de bouwstenen van vrouwelijk leiderschap te bespreken. Vrouwelijke iconen uit zuidoost zoals stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en Lucia Martis, oprichter van Stichting Profer, zitten aan tafel om de jonge vrouwelijke leiders in-de-dop te inspireren en de kneepjes van het vak mee te geven.

Is je nieuwsgierigheid gewekt door een van deze programma’s die worden georganiseerd in het kader van Black Achievement Month? Maak snel een reservering om zeker te zijn van jouw plekje in New Metropolis Zuidoost en maak het programma live mee!