Onder de noemer ‘Focus op Nieuw-West’ denken we na over de beeldvorming van dit Amsterdamse stadsdeel én gaan we er zelf actief mee aan de slag. Er bestaan veel beelden over Nieuw-West, positief en negatief. Nieuw-West is dan ook een buurt met vele gezichten. We zien ook dat de stad constant aan het veranderen is. Wij vinden het belangrijk om hier bewust bij stil te staan en na te denken over hoe we dit stadsdeel vastleggen en presenteren.

Fotoclub

In het najaar gaan we van start met maandelijkse fotografie meetups; een laagdrempelig moment om samen te komen met andere fotografie fans om samen elkaars werk te bespreken én inspiratie op te doen.

Dit gaan we doen samen met fotograaf Karin van de Wiel. Karin is naast fotograaf ook journalist en woont en werkt in Nieuw-West. Sinds 2017 brengt ze het veranderende stadsdeel in beeld: “Hoe meer ik wandel, hoe beter ik de wijk leer kennen. Op bepaalde plekken heb ik nu herinneringen en associaties; terwijl nieuwe plaatsen, nieuwe gedachten en mogelijkheden bieden.” Karin studeert momenteel de master Photography & Society aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.

Wil je erbij zijn? Meer informatie volgt snel via onze agenda, maar je kunt alvast de volgende zaterdagmiddagen in je agenda noteren als je interesse hebt: 21 oktober, 18 november en 9 december. De meetups zullen plaatsvinden van 14:00 – 16:00 uur.

Foto-expositie: ‘Zwerfverhalen’

Dit najaar presenteren we voor het eerst het werk van Anjez Winkler in ons pand. Anjez studeerde literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden en treedt op als spoken word artist. Daarnaast is ze werkzaam als postvrouw. De werken die in expositie worden getoond zijn ontstaan tijdens wandelingen voor, na en tussen haar postronden door Nieuw-West. Anjez ziet de schoonheid en poëzie in details die de meeste mensen over het hoofd zien.

Wederom: meer informatie volgt snel op de programmapagina. Ben je nieuwsgierig geworden? Noteer dan alvast de openingsdatum van de expositie in je agenda; donderdagavond, 5 oktober vanaf 19:00 uur.