Op maandag 21 september, tijdens WeMakeThe.City 2020, tekenden negen hoger onderwijsinstellingen het Amsterdams Akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs in Pakhuis de Zwijger. De onderwijsinstellingen verklaren zich hiermee gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

Onder leiding van Dionne Abdoelhafiezkhan vertelden de bestuurders van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Universiteit van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool InHolland, Hogeschool iPabo, Hotelschool The Hague en Wittenborg University of Applied Sciences waarom ze op deze manier met elkaar samenwerken. De ondertekening werd ingeleid door Mary Tupan-Wenno, directeur ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Daarop volgde een gesprek tussen Aliya Celik (Programmamanager Diversiteit en Inclusie HvA), Khaled Tamimy (Oprichter en directeur Diversity Talks) en Louise Elffers (Lector Kansrijke Schoolloopbanen, directeur Kenniscentrum Kansenongelijkheid) over de punten in het akkoord. Na het daadwerkelijk tekenmoment via ZOOM, werd het akkoord symbolisch overhandigd aan Caroline Nevejan, Chief Science Officer van Gemeente Amsterdam. De middag werd prachtig afgesloten door student en kleinkunstenaar Deen Groothuizen. Je kunt het programma en de ondertekening hier terug kijken.

 

Het is de eerste keer dat Amsterdamse HBO- en WO-instellingen zich op deze manier rondom dit thema verenigen. Het akkoord is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de verschillende instellingen en andere partijen, waaronder Pakhuis de Zwijger en het UAF. De instellingen hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor kennisinstellingen en andere organisaties in de rest van Nederland. De komende maanden zullen de instellingen concrete en meetbare doelen opstellen om kansenongelijkheid tegen te gaan, waarbij representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen de nadruk krijgen. Ook Pakhuis de Zwijger, Izi Solutions, ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, het Kenniscentrum Kansenongelijkheid en het UAF zullen betrokken blijven in de verdere implementatie van het akkoord.

De voortgang van en het halen van de doelen gesteld in het akkoord wordt onder andere in een jaarlijks terugkerend evenement in Pakhuis de Zwijger gezamenlijk geëvalueerd.

Betrokken instellingen
Samengesteld door
Julia Muller
Programmamaker Onderwijs, Femcity en Inclusieve Stad
Dit artikel gaat over