Dinsdag 7 september vond een Talk of Town Special plaats. Het was een bijzondere avond, want na 1,5 jaar met lege zalen was de zaal opnieuw goed gevuld. De gespreksstof was de verlaging van de snelheidslimiet naar 30 km/u op gebiedsontsluitingswegen (GOW) die op tafel ligt bij de Gemeente Amsterdam. De gemeente wil het gesprek voeren over wat voor stad we willen zijn en hoe we ons door de stad willen verplaatsen. De avond is een aftrap van een reeks stads(deel)gesprekken en een aanloop naar het meerjarenplan Verkeersveiligheid.

Het wordt steeds drukker in de stad Amsterdam en nieuwe vervoersmodi (light electric vehicles, bakfiets, snorfiets…) komen erbij. In een ‘onbezorgde stad’ kunnen mensen zich veilig verplaatsen en elkaar ontmoeten. Volgens verkeerseconoom Erik Verhoef wordt het verkeersbeeld rustiger en de verkeersdoorstroming net beter in een 30-kilometerstad. Andere voordelen zijn onmiskenbaar. In de eerste plaats gebeuren er minder ongevallen en ook minder ernstige ongevallen bij een lagere snelheid (20-30% volgens de gemeente Amsterdam). Ook is er minder geluidsproductie en de maatregel is een stimulans voor minder autogebruik (2-3 %). Waar wacht Amsterdam dan nog op? Via Zoom hoorden we Sofie Walschap als coördinator van de sensibiliseringscampagne “Stad 30” over de snelheidsbeperking naar 30 km/u in Brussel sinds 1 januari 2021. In Brussel is de maatregel ingevoerd zonder voorafgaande inspraak en infrastructurele maatregelen. Hoewel het nog (te) vroeg is, kan de maatregel in Brussel een succes genoemd worden.

Wendy Weijermans wees erop dat het nodig is dat niet enkel de snelheidslimiet wijzigt, maar dat automobilisten ook werkelijk hun verkeersgedrag aanpassen. Belangrijk daarbij zijn communicatie, infrastructuur en handhaving. Volgens onderzoek is de aanpassing van infrastructuur de doeltreffendste manier om de snelheid daadwerkelijk naar beneden te krijgen, vertelt Weijermars. De weg moet zo worden ingericht dat het logisch is om 30 km/u te rijden. Communicatie is een ondersteunende maatregel en handhaving is een laatste stap.

Voor de Gemeente gaat het om een autoluwe en geen autovrije stad. Volgens de vervoerswethouder Egbert de Vries zijn er verplaatsingen waarbij een auto nodig is. Plannen om auto’s te weren, zijn er dus niet. Wel zijn er plannen om de auto te gast te maken. Het gaat dan onder meer over het inrichten van fietsstraten, zoals in de Sarphatistraat.

Sarphatistraat

Een belangrijk aandachtspunt is wel hoe we straten kunnen inrichten op een lagere snelheid zonder de bereikbaarheid voor hulpdiensten te verstoren. Ook zijn er veel verschillende initiatieven lopende rond mobiliteit. Belangrijk is een goede afstemming tussen deze talrijke initiatieven, het beleid en de hulpdiensten. Een ander punt dat om verdere uitwerking vraagt, is de snelheid 50 km/u van trams en bussen op vrije banen. De snelheid van OV moet gegarandeerd blijven. Een risico daarbij is de kruising met zwakke weggebruikers.

In het stadsgesprek wees een bezorgde bewoner van stadsdeel Nieuw-West erop dat de maatregel niet enkel binnen de Ring mag gelden, investeringen gebeuren volgens hem alleen maar binnen de Ring en hij vraagt om meer aandacht voor verkeersveiligheid de stadsdelen buiten de Ring. Aanvullend stelt de wethouder dat dodelijke slachtoffers altijd vallen in wijken buiten de Ring. Maar is er wel geld voor inrichtingsmaatregelen door te voeren? De focus zal volgens de wethouder in de eerste plaats liggen op plekken waar mensen hun snelheid niet vanzelf verminderen. Als inrichtingsmaatregelen gelijk uitgevoerd worden, komt los van de financiële haalbaarheid, de stad lam te liggen.

Op een GOW30 is het veiliger voor vervoersmodi die meer dan 25 km/u halen. Als zij van het fietspad blijven, is het daar veiliger voor traditionele fietsers en e-bikes. Regelgeving daarover zit echter niet bij de Gemeente. Een probleem dat ook naar boven kwam, zijn de scooters op de fietspaden. Er is meer informatie en handhaving nodig hierover. Daarbij zullen ook camera’s ingezet worden en is er een helmplicht op komst.

Ook gaven bewoners aan vandaag maar moeilijk terecht te kunnen met hun bezorgdheden. Vaak moet er ter plaatse gekeken worden, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een zebrapad. Een genoemde oplossing is om lokaal loketten in te richten. Een belangrijke vraag is hoe we ervoor gaan zorgen dat er iets gebeurt met de adviezen van bewoners? Gedurende de stadsdeelgesprekken zullen bewoners kunnen vertellen op welke plekken en in welke situaties ze zich (on)veilig voelen in het verkeer en ook ideeën en wensen aanbrengen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit kan vandaag ook al via e-mailadres [email protected].

Kijk de hele livecast hier terug!