In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Tessa Cramer: Lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool, futurist en toekomstgerichte academicus. Ze spreken over de noodzaak voor de maatschappij van nu om adequaat na te kunnen denken over de toekomst en over hoe we daarbij ruimte moeten maken voor het lelijke, het onzekere en het ongemakkelijke.

Wil je meer weten? Kom dan naar het congres de ingenieuze stad in Pakhuis de Zwijger. Koop je kaartje via www.nlingenieurs.nl/congres-de-ingenieuze-stad.

Luister- en abonneer ook via:

Apple Podcasts Spotify