Met meer dan 180 nationaliteiten woonachtig in Amsterdam zijn we een wereldstad. Maar wat weten we van elkaars achtergronden en verhalen? Die bepalen tenslotte onze identiteit. Hoe we ons zelf zien, maar ook elkaar. Conflicten en spanningen tussen verschillende groepen in de stad ontstaan vaak door onwetendheid, misinterpretaties en heersende stereotypen. In deze reeks dagen we elkaar uit om de ander te herontdekken, nieuwsgierig te zijn en ruimte te maken voor nieuwe dialogen.

Deze programmareeks gaat over