WeMakeThe.City is een internationaal stedelijk innovatie-festival. Hiern vieren we van 17 t/m 23 juni 2019 het stedelijk leven en werken we in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de belangrijke stedelijke vraagstukken. Hoe maken we steden beter? Hoe maken we betere steden? Wereldwijd groeien steden onstuimig, zo ook Amsterdam en de Metropoolregio. Deze groei brengt urgente vraagstukken met zich mee over bijvoorbeeld het klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid. Kernvraag is: in wat voor een stad willen wij leven – over vijf, tien, vijftien jaar? WeMakeThe.City gaat met jou en heel veel anderen op zoek naar antwoorden. Want de stad van de toekomst maken we samen.

WeMakeThe.City is a new international urban innovation festival. From June 17 til June 23 we celebrate urban living whilst addressing important urban issues in the metropolitan region of Amsterdam. How can we make our cities better? How do we make better cities? All over the world, including Amsterdam and its metropolitan region, cities are growing rapidly. This growth causes serious problems concerning, for instance, climate, safety, affordable housing, and health. The key question is: what kind of city do we want to live in, in five, ten or fifteen years time? WeMakeThe.City will be searching for answers, together with you and many others. Because together we make the city of the future.

Deze programmareeks gaat over