Kringlooplandbouw, de stikstofcrisis, boerenprotesten: de hete hangijzers zijn met het uitbreken van de coronacrisis weliswaar naar de achtergrond verdreven, maar urgenter dan ooit. Kritische volgers van het politieke debat verzuchten dat er weinig schot zit in de vernieuwing van het voedselsysteem. Niks is minder waar, beargumenteert Lenny Vulperhorst in zijn boek ‘Wat je Eet, Dat Deert’. De afgelopen tien jaar is het politieke discours over voedsel fundamenteel veranderd. Het nieuwe voedselsysteem is al aan het ontstaan. Niet alleen actiegroepen floreren, maar de onderstroom in de landbouw en de sterk veranderende voedselcultuur drukken steeds sterker hun stempel op wat burgers willen eten en hoe dat geproduceerd wordt. De doorbraak kan komen in de volgende kabinetsperiode. Flevo Campus trapt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 af op deze avond, waarin we met veranderingsgezinde politici en voedseldenkers in gesprek gaan over de toekomst van voedsel en landbouw.