Een wijk, buurt of straat verduurzamen kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke tuin aan te leggen, samen energie op te wekken of een buurtschuur in te richten. Hoe begin je daarmee als burger, gemeente of ondernemer? Wie kan daarbij helpen? Hoe werk je samen aan een écht circulaire wijk?

In dit programma tonen we de première van de mini-documentaire: Circulaire wijken: ga maar doen. Ook gaan we in gesprek met onderzoekers en ervaringsdeskundigen over de transitie naar waardevolle wijken. Welke lessen hebben we geleerd? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de vervolgstappen op korte en op langere termijn?

Praat, doe en denk jij met ons mee?

Milieu Centraal bracht succesvolle initiatieven uit Nederland in beeld. In het project Waardevolle Wijken staan pionierende, collectief gedragen initiatieven centraal die gericht zijn op het sluiten van één of meerdere grondstofkringlopen op buurt- of wijkniveau en hiermee dus bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Voor de analyse van deze verschillende initiatieven is door de onderzoekers – stedenbouwkundige Els Leclercq en architect Mo Smit – een unieke methodiek ontwikkeld: de Circulaire Waardebloem-methode. Deze methode helpt het gezamenlijk sluiten van grondstofkringlopen (materialen, energie, water, biota, nutriënten) op wijkschaal te organiseren en maakt inzichtelijk welke meerwaarde (economisch, ecologisch, sociaal, cultureel, esthetisch) hiermee binnen de gebouwde omgeving kan worden gerealiseerd. nai010 heeft deze methode onlangs uitgebracht in een boek.

Mariska Joustra is senior communicatieadviseur bij Milieu Centraal. Dit kenniscentrum voor duurzaam leven geeft onafhankelijke, praktische tips en informatie over duurzaam consumeren. Mariska is hier betrokken bij de ontwikkeling van communicatieprojecten en gedragscampagnes om consumenten te helpen duurzamer te leven.

Mo Smit is onderzoeker en lecturer aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft waar ze onderzoek doet naar de ontwikkeling van een circulaire gebouwde omgeving. Mo is de oprichter van de Circular Community Foundation. Daarnaast is ze Initiator en ontwikkelaar van Bouwtuin waar ze zich inzet voor de ontwikkeling van een circulaire en emissievrije bouwcultuur in verschillende Nederlandse regio’s.

Els Leclercq werkt al 11 jaar als stedenbouwkundig ontwerper aan verschillende projecten binnen haar eigen ontwerpbureau, StudioAitken. Daarnaast is ze programma ontwikkelaar en lecturer bij de Leiden-Delft-Erasmus minor: Smart and Shared Cities en van de honours programma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Els en Mo Smit hebben samen de Circular Community Foundation opgericht waar ze over de hele wereld circulaire initiatieven op lokaal niveau stimuleren.

Froukje Anne Karsten is beleidsadviseur Circulaire Economie bij de Gemeente Amsterdam. Ze werkt aan circulaire vraagstukken en is betrokken bij de Donut coalitie. Ook is Froukje het aanspreekpunt voor initiatiefnemers die de gemeente nodig hebben in deze transitie.

Donna Donkers is coördinator Duurzaamheid bij buurtcoöperatie De Eester. Een burgerinitiatief in het Oostelijk Havengebied die op allerlei verschillende manieren de buurt willen verduurzamen.