De huidige pandemie heeft ons geconfronteerd met een nieuwe wereld waarin afstand tussen mensen centraal staat. Het heeft ons laten zien dat het stilleggen van mobiliteit een grote positieve invloed heeft op het milieu en de leefbaarheid van steden. Deze tijd biedt ons de kans terug te gaan naar de tekentafel en opnieuw te kijken naar hoe we willen leven. We kijken niet enkel naar mobiliteitsvormen, maar stellen ons ook de vraag hoe we onze leefomgeving moeten ontwerpen en inrichten zodat het onze gezondheid, algehele welzijn en kwaliteit van leven bevordert.

De Embassy of Mobility is gevormd rondom belangrijke kernvragen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als leefbaarheid centraal zou staan bij het ontwerpen van mobiliteit? Of wanneer mobiliteit zou zorgen voor beter welzijn en meer verbinding? Wat als mobiliteit niet gaat om meer verkeer, maar juist als doel heeft om vervoersbewegingen te voorkomen? Wat als mobiliteit een positieve bijdrage levert aan het milieu? Vanuit de embassy willen we kloven dichten en mensen dichter bij elkaar brengen, bijdragen aan het milieu door groen te brengen waar eerst auto’s hun plek hadden, en lokaal ondernemerschap stimuleren.

In februari 2021 publiceerde de Embassy of Mobility een manifest met een motivatie van deze visie: mobiliteit behoort geen doel te zijn, maar een middel. En hoe is mobiliteit vervolgens in te zetten om de leefbaarheid te verhogen?

Ook de Embassy of Health richt zich in 2021 onder andere op de leefbaarheid van de openbare ruimte. Hoe ontwerpen we onze leefomgeving om welzijn en leefbaarheid te verhogen en daarmee ook onze gezondheid te verbeteren? Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend. Niet alleen je genen en opleidingsniveau bepalen of je gezond blijft. Ook je leefomgeving bevordert of belemmert je gezondheid. In deze embassy staan dit jaar een aantal thema’s centraal. Een belangrijke is “Onze gezondheid is een vitale leefomgeving”. Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten, dat deze uitdaagt om gezond(er) te gaan leven? Zijn we bereid om hier – als maatschappij – in te investeren, zodat iedereen op zijn of haar voorwaarden deze uitdaging naar een gezond leven kan oppakken?

Tijdens deze WDE Talk spreken we de curatoren van beide embassies; Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) als curator van de Embassy of Health en Rob Adams (Six Fingers) vanuit de Embassy of Mobility. Als tafelgast en expert op dit gebied sluit daarnaast aan Alexander D’Hooghe, Vlaams stedenbouwkundige, o.a. verbonden aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) en oprichter van Organization for Permanent Modernity (ORG).

Over World Design Embassies

Deze uitzending is onderdeel van de reeks WDE Talks, georganiseerd door World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation. Binnen de verschillende Embassies denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen, zoals vraagstukken omtrent de circulaire economie, mobiliteit, gezondheid, voedsel, water en veiligheid. Samen met ontwerpers wordt er gewerkt aan oplossingen en nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

Partners Embassy of Health

Partners Embassy of Mobility

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Luuk Heezen
ProgrammareeksWorld Design Embassies

World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation, zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met allianties van partners werken we in ambassades van de toekomst aan thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit. World Design Embassies is een jaarrond programma met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week. Binnen deze reeks WDE Talks bekijken we samen met de ontwerpers, experts en partners van World Design Embassies de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.