Binnen de huidige bouwopgave in Amsterdam gaan we steeds vaker de hoogte in. Met nieuwe buurten in Amsterdam zoals de Sluisbuurt zijn torens van meer dan 100 meter hoog geen taboe. Maar wat het verleden ons heeft geleerd is dat met enkel stenen stapelen je niet per definitie een goede buurt maakt. Hoe ziet de hoogbouwvisie er in hoofdlijnen van Amsterdam uit? Welke voorwaarden zijn bepalend of hoogbouw slaagt of niet? Welke lessen kunnen we trekken uit bestaande hoogbouw? En kan deze manier van bouwen een thuisgevoel creëren op hoogte? In gesprek met stedenbouwkundigen, architecten, beleidsmakers en hoogbouwbewoners over hun ervaringen en lessons learned rondom hoogbouw.

Met speciale gast uit New York Stefan Al, die zijn ervaringen deelt over hoogbouw over de hele wereld en zijn visie geeft op hoogbouw in Amsterdam.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Naast dat we met experts rondom hoogbouw in gesprek gaan delen hoogbouwbewoners ook hun ervaringen met wonen in hoogbouw. Want voelen zij zich echt thuis op hoogte? Wat gaat er goed en waar moeten we beter rekening mee houden als we kijken naar nieuwe hoogbouw projecten in de toekomst. We spreken met Julian Bosch en Guy Plessen over hun ervaring in wonen in hoogbouw.

Architect Daan Roggeveen is de oprichter van MORE Architecture, een bureau voor onderzoek en architectuur met kantoren in Amsterdam en Shanghai. Met journalist Michiel Hulshof publiceerde hij het veelgeprezen ‘How the City Moved to Mr Sun – China’s New Megacities’ en ‘The Amsterdam Agenda – 12 Good Ideas for the Future of Cities’. Hij heeft een podcast reeks De Toren van Babel. Daarnaast is hij actief met diverse masterplannen met een hoge dichtheid in Amsterdam en China. Daan deelt zijn ervaringen over hoe je de menselijke maat kan behouden in een wijk met veel hoogbouw.

Stefan Al is een Amerikaanse architect en stedenbouwkundige die geboren is in Nederland. Hij ontwerpt gebouwen voor, en adviseert aan grote steden over de hele wereld en aan het Kennisplatform Duurzaamheid van de Verenigde Naties. Hij is verbonden aan diverse universiteiten. Stefan geeft een presentatie over: hoe kan Amsterdam hoogbouw realiseren en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan de stad geven? Hij bespreekt de regels die de skylines van wereldsteden als New York bepalen. Zij combineren super-wolkenkrabbers met nieuwe openbare (groene) ruimtes en verbeteringen in het openbaar vervoer. Hierover schreef hij het boek ‘Supertall – how the world’s tallest building are reshaping our cities and our liveswaarover hij tijdens deze avond meer zal vertellen

Gebiedsontwikkelaar Martine Vledder van SITE heeft veel ervaring met binnenstedelijke verdichtingsopgave. Zij verkende met de werkcommissie ‘Wonen op Hoogte’ de voor- en nadelen van wonen in hoogbouw binnen de urgente woningbouwopgave. Zij zal vanuit haar rol enkele resultaten van het onderzoek delen en haar ideeën toelichten over hoe zij een kwaliteitsimpuls aan wonen op hoogte wil geven.

Stedenbouwkundige en ontwerper bij Ruimte en Duurzaamheid Flora Nycolaas werkt onder andere aan de hoogbouwvisie van de gemeente Amsterdam. Hierin wordt o.a. het instrumentarium beschreven waarmee bouwinitiatieven worden beoordeeld die hoger gaan dan wat voor het betreffende gebied is aangegeven. Daarnaast geeft het weer waar in de stad wel en geen hoogbouw is gewenst en onder welke voorwaarde. Tot slot wordt er in gegaan op de wisselwerking tussen hoogbouw en de directe omgeving.

Ton Schaap is als senior stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam sinds decennia betrokken bij grote uitbreidingen en transformaties van de stad zoals de Zuidas, IJburg en Overhoeks. Hij ontving internationale prijzen voor zijn werk, houdt er lezingen over en schreef boeken over o.m. stedenbouw in Amsterdam en Enschede.

Burton Hamfelt is een van oorsprong Canadese architect die sinds 2008 een innovatief architectenbureau in Amsterdam leidt. Zijn bureau is gespecialiseerd in het zoeken van nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van een snel verstedelijkte en data-gedreven wereld. Hij is docent aan de Academie van Bouwkunst en supervisor bij de planontwikkeling van de Sluisbuurt, waar hij zich bezighoudt met de kwaliteit van de architectuur en het definiëren van de bouwopgaven voor alle gebouwen.

Denise Koeleveld is als architect en conceptontwikkelaar bij woningcorporatie Ymere betrokken bij het ontwerp en planvorming van sociale huurwoningen. Het realiseren van sociale huurwoningen op hoogte is een complexe opgave. Op welke manier zijn woningcorporaties betrokken bij deze opgave en is het realistisch om betaalbare woningen voor bijvoorbeeld gezinnen op hoogte te realiseren?

Dit programma gaat over
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Susanne Heering
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.