Welke herinneringen dreigen uitgewist te worden door de vervanging van oude bewoners door nieuwe bewoners in Nieuw-West? Wat zijn de ‘weggegentrificeerde’ verhalen?

Which memories are in danger of being erased by the replacement of old residents by new residents in Nieuw-West? What are the ‘gentrified’ stories?

Locatie / location: New Metropolis Metropolis Nieuw-West (Burgemeester Rendorpstraat 1, 1064 LH Amsterdam).

Over het programma

Op 8 mei komen we samen met buurtbewoners, studenten en activisten om te luisteren naar de herinneringen en verhalen die we hebben opgehaald tijdens de ‘Re-membering Nieuw-West’ Paasschool, die plaatsvond in maart 2024. Naast de herinneringen en verhalen die we hebben opgehaald tijdens de ‘Re-membering Nieuw-West’ Paasschool zullen we luisteren naar andere verhalen en memoires van onderzoekers en buurtbewoners. Deel jij jouw verhaal?

Onderzoeker Sophia Holst zal tijdens het programma haar perspectief delen met de aanwezigen. Ze zal enkele van haar (archief- en veld)onderzoeksresultaten tonen over de segregatie van Amsterdammers met een migratieachtergrond in Nieuw-West. Geluidsfragmenten van bewoners in de Wildeman- en Johan Piet-buurten, samen met foto’s van de fietstocht die ze organiseerde met Tayfun Balçık in opdracht van Arcam, zullen worden getoond.

Karima Aissaoui is schrijver, journalist en visueel maker. Ze zal delen hoe ze terugkijkt op Nieuw-West, waar ze is opgegroeid. Karima studeerde Communicatiewetenschappen behaalde een master Marketing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor de Volkskrant schreef ze een serie over gentrificatie in Slotervaart in Amsterdam Nieuw-West, waar ze oude en nieuwe bewoners sprak.

On May 8, we will gather with local residents, students and activists to listen to the memories and stories we collected during the ‘Re-membering Nieuw-West‘ Easter School, which took place in March 2024. In addition to the memories and stories we collected during the ‘Re-membering Nieuw-West’ Easter School, we will listen to other stories and memoirs from researchers and local residents. Will you share your story?

Researcher Sophia Holst will share one of these perspectives on the topic. She will show some of her (archival and field) research findings on the segregation of Amsterdammers with a migration background in New-West. Soundbytes of residents at the Wildeman and Johan Piet-neighborhoods with pictures of the bycycle-tour she organized with Tayfun Balçık on behalf of Arcam, will be shown.

Karima Aissaoui is a writer, journalist and visual maker. She will share how she looks back on Nieuw-West, where she raised. Karima studied Communication Sciences and obtained a master’s degree in Marketing from the Vrije Universiteit in Amsterdam. For de Volkskrant she wrote a series about gentrification in Slotervaart in Amsterdam Nieuw-West, where she spoke to old and new residents.