Nieuw-West is een van de groenste stadsdelen van Nieuw-West. Maar in deze tijden van klimaatverandering staat groen onder druk. Daarnaast zal Nieuw-West fysiek gaan veranderen dus een gesprek over de groenbeleving is zeer belangrijk.

In dit programma gaan we met professionals, actieve bewoners en anderen in gesprek over de groenbeleving van Nieuw-West. Hoe laten we de groenbeleving bloeien bij inwoners van Nieuw-West in tijden van klimaatverandering en een veranderende stad?

ProgrammareeksTalkshow Nieuw-West

In deze maandelijkse talkshow praten we met bewoners en anderen over actuele thema's die spelen in Nieuw-West. Thema's die aan bod zijn gekomen zijn o.a. de lockdown, lachgas-gebruik en groenbeleving. Deze programma's worden met partners uit de wijk gemaakt en zijn bedoeld om ook de vaak ongehoorde stemmen uit de buurt een podium te geven.