Om de woningnood op te lossen moet er de komende jaren flink worden bijgebouwd. Tegelijkertijd vraagt de problematiek rond klimaat en biodiversiteit om een andere manier van plannen en bouwen. In een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving hoort namelijk een volwaardige plek voor de natuur. Dit kan alleen door tijdens de allereerste stappen van het ontwerpproces flora en fauna een leidende rol te geven in het ontwerp. Het eerder verschenen boek ‘Stadsnatuur maken’ vormde een inspirerende handleiding voor de ontwikkeling van meer groen in de stad, maar ging vooral in op de openbare ruimte en ecologische maatregelen op verschillende stedelijke schaalniveaus. Al snel kwamen er vragen vanuit de architectuur: “Mooi en inspirerend, dat boek, maar er staat zo weinig in over gebouwen en architectuur. Wat kan ik als architect doen?” Daarom volgt nu, vijf jaar na deze meermaals herdrukte publicatie, het vervolg: ‘Stadsnatuur bouwen’.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Mede-auteur Niels de Zwarte verzorgt tijdens deze avond een presentatie van het boek Stadsnatuur Bouwen. Het boek is rijk geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden. Hij laat zien hoe architecten pionieren met flora en fauna in de architectuur. Van groene gevels, daken en kademuren, tot het inrichten van leefgebieden voor insecten, vogels en vleermuizen.

Amsterdam moet 200 kilometer kademuren en 800 bruggen vernieuwen. Een enorme opgave. Maar ook een mooie kans om de boel klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. De Gemeente Amsterdam heeft de afgelopen periode gewerkt aan een handboek Natuurinclusieve Bruggen en Kademuren. Ecoloog Marije Langstraat vertelt meer over de belangrijkste elementen uit het handboek en hoe de maatregelen worden geïmplementeerd in projecten.

Remco Daalder is bioloog en heeft in het verleden gewerkt als stadsbioloog bij de Gemeente Amsterdam. Met het boek ‘De gierzwaluw’ won hij de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek van 2014. Met zijn jarenlange ervaring heeft Remco veel natuurinclusieve plannen en ontwerpen zien langskomen. Echter veel goede bedoelingen sneuvelen naarmate het project vordert, waardoor veel beloftes niet worden waargemaakt. We gaan met hem en de andere sprekers in gesprek over hoe we kunnen waarborgen dat natuurinclusieve beloftes ook daadwerkelijk worden verzilverd.

Victor Beumer is een ervaren ecoloog en domeintrekker Bouw in Agenda Natuurinclusief bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tevens is hij onderzoeker bij Earthwatch Europe. De afgelopen jaren heeft hij voornamelijk in Nederland aan concrete bouwprojecten gewerkt om de natuur te integreren in de bebouwde omgeving. Natuurinclusiviteit is volgens hem meer dan een paar maatregelen toevoegen aan je bouwproject. Het gaat erom om aangelegen natuurgebieden te ondersteunen (BasisKwaliteit Natuur) en ecosystemen robuust te maken, zodat we daar op een duurzame manier gebruik van kunnen maken

Over Stadsnatuur bouwen

De stad is niet alleen de habitat van mensen, maar ook van planten en dieren. Stadsnatuur bouwen is een pleidooi voor een natuurinclusieve, bio-receptieve architectuur die ontwerpers inspireert om de natuur een plek te geven in hun werk.

Het uitnodigen van de natuur op en aan onze gebouwen vereist een fundamenteel andere ontwerphouding. Niet langer natuurwerend, maar natuurinclusief. Stadsnatuur bouwen biedt ontwerpers en beleidsmakers de ecologische en bouwtechnische informatie en inspiratie om deze stap te zetten.

Door de ecologische theorie te koppelen aan de bouwpraktijk worden ontwerpers, architecten en ecologen geholpen om de architectuur natuurinclusief te maken.

Aan de hand van gerealiseerde projecten wordt getoond hoe natuurwaarden kunnen worden opgenomen in onze gebouwen. De publicatie bespreekt de vestigingsvoorwaarden van flora en fauna op en aan onze gebouwen, evenals de ontwerpmethoden, -strategieën en -technieken die daarbij behulpzaam zijn. Bestel het boek op de website van nai010.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.