Steeds meer bewoners nemen initiatief in hun eigen buurt of nemen stelling ten opzichte van veranderingen in hun directe leefomgeving. Ze nemen taken als groenvoorziening of buurtzorg in eigen hand en zetten zich in voor betaalbaar wonen en tegen gentrificatie. Bewoners hebben lokale kennis en netwerken die zij graag voor de buurt beschikbaar stellen en de gemeente Amsterdam maakt daar graag gebruik van. Helaas verlopen participatieprocessen voor de bewoners niet altijd naar wens en wordt het vertrouwen van burgers onnodig geschaad. Tijdens dit programma kijken we terug naar hoe participatie in Amsterdam zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Wat gaat er goed en wat moet echt beter? En we blikken vanuit verschillende praktijken in de stad vooruit, met name naar de ontwikkelingen in Zuidoost en Noord, waar radicaal alternatieve werkwijzen worden nagestreefd. Samen met actieve bewoners, beleidsmakers en onderzoekers gaan we in gesprek met de mensen in de zaal.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Via de online Zoom optie, welke 5 minuten voor aanvang op onze website verschijnt, kan er het eerste uur vragen worden gesteld. Het tweede uur staat in het teken van het gesprek met het publiek en kan er online niet worden meegekeken. Indien je onderdeel wilt zijn van het gesprek adviseren wij om fysiek naar Pakhuis de Zwijger toe te komen.

Sjoukje Alta is stedelijk directeur gebiedsgericht werken en stadsbeheer bij de gemeente Amsterdam. Als stedelijke directeur is zij lid van het gemeentelijk managementteam (hoogste ambtelijke besluitvormende overleg) en medeverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Gebiedsgericht werken gaat in haar visie over nabijheid, je gebied leren kennen en vanuit daaruit agenderen. Elk jaar vinden in Amsterdam tientallen kleine en grote participatietrajecten plaats. Van de inrichting van een speelplek tot een toekomstvisie voor de hele stad. Veel gaat goed. Maar regelmatig loopt participatie niet naar wens. Dat leidt tot teleurstelling, vertraging, oplopende kosten en verlies aan vertrouwen. We gaan met Sjoukje in gesprek welke lessen er zijn geleerd en hoe we participatie nog beter vorm kunnen geven.

Eva Bollen woont al jaren in stadsdeel Noord, en is als buurtactivist op meerdere vlakken betrokken bij het leefbaar houden van het stadsdeel. Via organisatie Red Amsterdam Noord, waar Eva nauw bij betrokken is, hebben verschillende buurtinitiatieven de krachten gebundeld om evenwichtige toekomstplannen voor Amsterdam Noord te vormen. Eva heeft met haar medebewoners een participatie protocol opgesteld met als doel een eerlijk, transparant en constructief proces waarbij de omgang met bewoners zorgvuldig gebeurt, er goed om wordt gegaan met de tijd, energie en belangen van de bewoners en andere stakeholders.

Mike Brantjes is zegsman van buurtplatform Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost en strijdt al jaren voor betere participatie in de K-buurt. De buurt is onder andere bekend van de participatie staking, waarbij bewoners vonden dat zij onvoldoende ruimte kregen om hun eigen ideeën uit te voeren. Ze weigerden nog langer mee te participeren. Mike pleit voor een meer doe democratie met een nieuw buurtrecht, namelijk The Right to be supported.

Menno van der Veen is medeoprichter van Tertium, een bureau dat zich toelegt op omgevingsparticipatie. Menno ontwikkelt het liefst vernieuwende participatieaanpakken die zich in de praktijk bewijzen. Hij is bedenker van de RAP-methode, een aanpak voor strategisch omgevingsmanagement in de ruimtelijke ordening, die inmiddels door verschillende waterschappen en gemeenten wordt toegepast. In zijn wetenschappelijk werk voor de Universiteit van Amsterdam en Sciences Po in Parijs richt hij zich op onderzoek en onderwijs over nieuwe participatiemethoden.

Caroll Sastro zet zich als bewoner van Zuidoost in voor betere participatie en meer aandacht voor de bewoners, met een speciale nadruk op bewoners met een fysieke uitdaging. Ze is tevens voorzitter van Platform Gehandicapten Zuidoost.

Michiel Stapper is docent aan de Universiteit Tilburg en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op de rol van contracten en participatie bij gebiedsontwikkeling. Hij doet onderzoek naar ideeën voor inclusievere buurtparticipatie. Hij zal ons deze avond meenemen in de valkuilen van participatie en een kijk geven op toekomstige oplossingen.

Munish Ramlal is de kersverse ombudsman van de metropool Amsterdam. De ombudsman bevordert en bewaakt dat de gemeente behoorlijk omgaat met burgers. Munish hoopt tijdens zijn functie met burgers het gesprek aan te gaan en te denken vanuit de bedoeling van beleid en regels en niet eenzijdig formeel-juridisch handelen.

In samenwerking met
Lisan Klop
Programmamaker Ruimte & Duurzaamheid
Bas de Zwart
Junior Programmamaker Ruimtelijke Stad
Partners
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.