De begane grond (plint) van gebouwen wordt vaak ingevuld door verschillende ondernemers. Ze worden apart per unit verhuurd of verkocht zonder dat er is nagedacht over de samenhang tussen de ondernemers en hoe dit bijdraagt aan de omgeving en het gebouw. Het goed inrichten van deze stad op ooghoogte zorgt voor een gastvrij, veilig en levendig gevoel op straat. Tijdens dit programma onderzoeken we met elkaar welke alternatieve organisatie- en financieringsmodellen er zijn zodat een groep ondernemers, in dit geval ondernemers die werkzaam zijn in de duurzame c.q. natuurinclusieve sector, zich in staat kunnen stellen om gezamenlijk eigenaarschap te nemen over de stad op ooghoogte. Waarom is een dergelijke gezamenlijke aanpak gewenst? Op welke manier kunnen ondernemers zich het best verenigen? Wat voor ondernemers zijn geschikt om hieraan deel te nemen, bij welke partij ligt het eigenaarschap van deze samenwerking en wat voor fysieke ruimtes zijn daarvoor nodig? Tijdens dit programma gaan we in gesprek met ondernemers en experts over hoe we samen een plint kunnen invullen.

De opzet is dat het een netwerkbijeenkomst wordt, waarbij er verkend gaat worden hoe duurzame ondernemers gezamenlijk in een gebouw (de plint) kunnen ondernemen. (denk aan coöperatie, collectief, maatschap zoals ook bij de kunstsector of gezondheidszorg gebeurt). Wij hebben een aantal experts bereid gevonden om met ons mee te praten hierover. Deelvragen zijn onder andere:

  • Waarom is een plint met een groen ondernemersnetwerk gewenst?
  • Wie is er nodig voor een succesvol groen ondernemersnetwerk?
  • Op welke manier kan de plint een actieve rol spelen om de krachten van het netwerk van (kleine) groene ondernemers te bundelen?
  • Wat voor organisatorische en financiële modellen zijn realistisch (en wenselijk)?
  • Hoe kan de ruimte ingedeeld worden, om een groen netwerk te faciliteren?

Dit programma wordt mede georganiseerd met gebiedsontwikkelaar AM die momenteel bezig is met de bouw van het natuurinclusieve gebouw ZOE in Amsterdam. De eerste laag van het gebouw (De plint) wordt beschikbaar gesteld aan een groep groene duurzame ondernemers die zich verenigen in een bepaalde vorm zoals coöperatie of andere collectief. Naast dat de resultaten van deze sessie dienen als een concept voor het slim verenigen van duurzame ondernemers in het algemeen dient het project ZOE als case. Mocht je geïnteresseerd zijn om onderdeel uit te maken deze case is er de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden tijdens deze sessie.

Over de sprekers

Martine Sturm is mixed-use ontwikkelaar bij AM Gebiedsontwikkeling. Mixed-use development houdt in dat verschillende functies, zoals wonen, werken en recreatie, worden geïntegreerd in één gebied of complex, waardoor een dynamische en efficiënte gemeenschapsruimte ontstaat die sociale interactie bevordert. Martine is één van de aanjagers achter het programma van deze middag ‘Samen groen ondernemen’ en vertelt meer over het groene gebouw Zoë wat in de Sluisbuurt zal verrijzen. Dit gebouw heeft hoge ambities wat betreft natuurinclusiviteit, biodiversiteit, duurzaamheid en gezondheid. De begane grond en eerste etage van dit gebouw zijn gereserveerd voor een groen ondernemersnetwerk.

Aart Cooiman heeft meer dan 7 jaar ervaring bij Rabobank REF als senior specialist in Bouw & Vastgoed en Woningcorporaties. Binnen de afdeling Real Estate Finance biedt hij advies en ondersteuning aan relatiemanagers over diverse vraagstukken van zowel klanten als prospects. Zijn expertise omvat financieringen voor grond, projecten, bouw en beleggingen in zowel verhuur- als verkoopvastgoed. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol als sectorspecialist op het gebied van woningcorporaties en blijft hij nauw betrokken bij ontwikkelingen in de woningmarkt. In zijn rol als financier draagt Aart Cooiman deze avond bij aan het gesprek.

Theo Stauttener is partner van Stadkwadraat, een adviesbureau opgericht in 2011, gericht op locatieontwikkelingen. Hier werken 25 specialisten voor verscheidene organisaties aan grond- en vastgoedontwikkeling. In 2002 begon Theo met City Beautiful, dat uiteindelijk in 2010 is gefuseerd met Stadsinzicht. Doormiddel van Theo’s expertise op grondexploitatie kan hij vanuit die rol bijdrage aan het gesprek van de avond.

Sietske Knüppe is senior relatiemanager van Kunst & Cultuur bij de Triodosbank. De Triodosbank is een van de duurzaamste banken ter wereld. De Kunst & Cultuur afdeling van de Triodosbank investeert in cultureel (duurzaam) vastgoed, inventaris & inrichting en verduurzaming van je pand. Sietske Knüppe start en onderhoudt de relatie tussen de klant en de bank. Vanuit haar ervaring in het bankwezen en haar diepgaande betrokkenheid bij kunst en cultuur afdeling, kan Sietske Knüppe een brug te slaan tussen financiële duurzaamheid en culturele impact deze avond.

Fennie Lansbergen is oprichter van Oogst, een platform waar natuur inclusieve boeren hun producten kunnen aanbieden. Zo’n 25 lokale boeren bieden hun producten aan in de winkels van Oogst in Leiden, Haarlem en Woerden. Doormiddel van een app en een onbemande winkel, kunnen klanten gemakkelijk hun boodschappen doen. Dit type initiatief is een perfect voorbeeld van hoe je samen groen kan ondernemen. Fennie Lansbergen gaat vanuit de rol van duurzame ondernemer meer vertellen over Oogst deze avond.

Hans Karssenberg is partner, public developer en founder van Stipo. Zij zijn een multidisciplinair bureau voor stedelijke ontwikkeling, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Stockholm en Thessaloniki. Ze werken aan City at Eyelevel en placemaking, sociale innovatie, gebiedsontwikkeling en co-creatie in strategie en visie. Als publieke ontwikkelaar starten ze initiatieven om nieuwe ideeën van strategie tot actie te brengen. Daarnaast is Hans ook schrijver van het boek The City at Eye Level en co-founder en boardmember van placemaking Europa.

Zoe van Helvoirt is co-founder bij BeeGrateful. Eén van de grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid als gevolg van toenemende verstedelijking. BeeGrateful is op een missie om op een betrouwbare manier de biodiversiteit te vergroten door bestuivers-vriendelijke omgevingen te creëren in de stad. Zo hebben ze de Streetlight Bee&Bee: een unieke bijenvilla, ontwikkeld voor aan lichtmasten en houten palen. Of Het Bijenkasteel een bijenburcht ontwikkeld voor grondnestelende wilde bijensoorten.

Lieke van Wilpen is co-founder bij Marvy Green en gaat binnen de organisatie over de marketing en de pr zaken. Marvy Green helpt de stedelijke omgeving en natuur in balans te brengen, groen leven in de stad te stimuleren en vergemakkelijken. Dit doen ze door planten, potten en onderdelen voor groen daken aan te bieden. Naast Marvy Green is Lieke Associate Consultant bij Springco Urban Analytics. Zij brengen de woon- en leefbehoefte van individuen in kaart door het gebruik van data science technieken. Vanuit haar rol als associate is ze voornamelijk verantwoordelijk voor de nieuwste tool van Springco; PLINTR. PLINTR helpt bij de best mogelijke invulling van plintprogrammering in gebiedsontwikkeling op basis van urban analytics.

ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.