Wat betekent de ‘ruk naar rechts’ voor de rol van de ruimtelijke ordening bij de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat. Hoe moeten we de uitslag duiden en waar liggen kansen en mogelijkheden om onze rolopvatting tegen het licht te houden.

Eric van der Kooij (voorzitter BNSP) gaat hierover in gesprek met Eric van der Burg (demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), Marianne Loof (Mede oprichter LEVS Architecten), Hans Tijl (provinciesecretaris Flevoland) en Indira van ‘t klooster (directeur Arcam). Met Nathan de Groot als de moderator van de avond.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Wordt het straks echt makkelijker om overal woningen te bouwen? En wie bouwt ze dan en voor wie? Worden we net zoals België? Welke rol zal het rijk straks nemen en hoe moeten provincies en gemeenten zich hiertoe verhouden? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van mogelijke wijzigingen in het klimaatbeleid en de energietransitie? Evenals nut en noodzaak van de lange termijnplanning en integrale inpassing? Hoe borgen we ruimte voor ontwerp, onderzoek en beleid? Hoe geven we de verankering van het kwaliteitsstelsel vorm met de invoering van de Omgevingswet? En wat betekent het perspectief van een rechtse regering voor onze eigen rolopvatting en in de wijze waarop we de burgers hierin kunnen meenemen?

Wil jij ook het antwoord weten op bovenstaande vragen kom en doe mee op 11 december 2023 naar Pakhuis de Zwijger, Amsterdam waar aan de hand van peilingen en stellingen jij als publiek rechtstreeks wordt betrokken bij het tafel gesprek.

Dit programma is ontwikkeld door