(English below)

Op 8 november delen en vieren we de resultaten van het intercity project IMAGE Researching the City Mapping Imaginaries, mede gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

The Summit biedt workshops/sessies over het in kaart brengen van de imaginaire methode, over een toolkit voor het onderzoeken van de stad en over lesmateriaal voor docenten. We onthullen ons online platform, de ‘Kennishub’ gegenereerd door studenten en lokale partners, een wetenschappelijk tijdschrift en een trailer van de documentaire die we maken. We gaan verder met gerelateerde reflecties over beeld, samenwerking, media en representatie. Al het bovenstaande wordt uiteraard ondersteund door een internationale intercity lunch en gevierd met feestelijke afsluitende optredens en borrels. Dit laatste evenement vindt plaats hier in New Metropolis Zuidoost.

English

On 8 November, we will share and celebrate the results of the intercity project IMAGE Researching the City Mapping Imaginaries, co-funded by Erasmus + programme of the European Union.

The Summit offers workshops/sessions on mapping imaginaries method, on a toolkit for researching the city, and on teachers’ training material. We will reveal our online platform, the ‘Knowledge Hub’ generated by students and local partners, a scientific magazine, and a trailer of the documentary we are creating. We will further engage with related reflections on images, cooperation, media, and representation. All of the above is, of course, powered by an international-intercity lunch and celebrated with closing festive performances drinks. This last event will take place here in New Metropolis Zuidoost.

Meer informatie over het programma

(English below)

Inclusief live optredens en een panel over de rol van hiphop en het gebruik van ‘sampling’ of ‘lumping’ als een metaforische manier om de diversiteit van plaatsen en de kunst om te leren leven op plaatsen – voor zover mogelijk – te erkennen . Met wandprojecties van beeldmateriaal van onze IMAGE studenten & partners.

Deze dag is mogelijk dankzij zowel onze lokale als onze internationale partners. Lokaal hebben we samengewerkt met de gemeente Amsterdam Zuidoost, HvA Expertisecentrum Stedelijk Bestuur en Sociale innovatie, CEDIS en AMSIB Cities & Visitors.

Onze transnationale Intercity Partners zijn de volgende: Blanquerna – Ramon Llull University School of Communication and International Relations IPL – Instituto Politécnico de Lisboa- – Escola Superior de Comunicação Social ESGCI – École Supérieur de Gestion et Commerce International Fachhochschule des BFI Wien Gesellschaft M.B.H

(English)

Includes live performances and a panel on the role of hip hop and the use of ‘sampling’ or ‘lumping’ as a metaphorical way to acknowledge the diversity of places and the art of learning to live a life in places -as far as possible-. With wall projections of footage of our IMAGE students & partners.

This day is possible because of both our local and our international partners.

Locally we’ve worked with the City Council Amsterdam Southeast, AUAS Centre of Expertise of Urban Governance and Social innovation, CEDIS and AMSIB Cities & Visitors.

Our transnational Intercity Partners are the following:

Blanquerna – Ramon Llull University School of Communication and International Relations

IPL – Instituto Politécnico de Lisboa- – Escola Superior de Comunicação Social

ESGCI – École Supérieur de Gestion et Commerce International

Fachhochschule des BFI Wien Gesellschaft M.B.H

In collaboration with
Núria Arbonés Aran
Programmaleider bij het lectoraat Cities & Visitors van de Hogeschool van Amsterdam HvA, AMSIB en CoE.
Partners
The moderator of this event is
Fadoua Alaoui
T.V. Host & dagvoorzitter