In de interactieve performance ‘Refugee on Trial: Rechtszaak van Afghaanse Journalist Ali J. vs. Nederland’ gaat de gevluchte Ali J. in beroep bij de rechtbank. Zijn asielaanvraag is afgewezen door de IND die zijn verhaal ongeloofwaardig en incoherent vindt. Toch stelt Ali J. dat hij werkelijk wordt bedreigd door de Taliban. Deze performance is gebaseerd op een werkelijke asielzaak, en betrekt het publiek bij het proces.

Op vrijdag 19 juni vindt, na een uitverkochte eerste editie, de tweede performance-rechtszaak plaats in Pakhuis de Zwijger. Hierbij gaan echte asieladvocaten samen met een echte asielrechter opnieuw Ali J. zijn vluchtverhaal laten doen. Ali beweert als journalist aanwezig te zijn geweest bij een mislukte poging door de Taliban om dure technologie van zijn Amerikaanse collega te stelen. Zo is hij in het vizier van de terreurgroep gekomen en heeft hij na een ternauwernood gelukte ontsnapping besloten dat zijn leven in Afghanistan niet langer veilig is. De IND vindt zijn bewijs echter ongeloofwaardig en incoherent. Het aanwezige publiek mag Ali vragen stellen en zal uiteindelijk moeten beslissen over zijn toekomst.

Refugee on Trial volgt veelbesproken internationale performances op in haar interactieve vorm en heeft als doel ons asielsysteem kritisch te bespreken. Fardjadniya: “Hoewel volgens de VN-Vluchtelingen Conventie het voordeel van de twijfel in principe bij de vluchteling moet liggen, worden in de praktijk asielzoekers vaak afgewezen. In Westerse landen lijkt een cultuur van ongeloof onder immigratiemedewerkers te bestaan. Dat maakt asielprocedures moeilijk omdat gevluchte mensen vaak geen documenten of andere bewijsstukken konden hebben of meenemen, of die onderweg zijn verloren.” Wanneer ben je een ‘echte vluchteling’ en hoe bewijs je dat? Is Afghanistan zo veilig als de IND beweert te zijn?

Aan deze uitvoering werken onder anderen mee:

  • Teun van Os van den Abeelen. Oud-rechter bij de rechtbank Amsterdam en oud raadsheer in het gerechtshof in Den Haag.
  • Ehsan Fardjadniya. Kunstenaar. Optreden als Ali J.
  • Carlien Stassen-Buijs. Sinds 1987 Works as lawyer. Next to criminal law, specialist in foreigners and asiel law at Jans & Hagenaars Advocaten Amsterdam.
  • Frans-Willem Verbaas. Asiel- en detentie-advocaat van Collet Advocaten Alkmaar.
  • Marq Wijngaarden. Asieladvocaat sinds 1989, momenteel bij Prakken d’Oliveira human rights lawyers Amsterdam.
  • Hans van Zundert. Asieladvocaat-specialist in Iraanse zaken van Vuuren & Lagerwij advocaten Delft.
  • Margo van de Linde. Live vertaling Nederlands naar Engels.

Er is live vertaling aanwezig naar Engels, je moet dan meenemen, koptelefoon en smartphone.

There will be live translation in English, you have to bring your own headphone and smartphone

Mogelijk gemaakt dankzij: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, Stichting Stokroos