In de wijk Oosterwold in Almere hebben bewoners verregaande invloed op de stedelijke ontwikkeling. Het is een unieke wijk waarin bewoners zelf vorm geven aan hun woningen, tuinen, huizen, straten, energievoorziening en zelfs riolering en waterzuivering. Hoe ver kan een overheid gaan met het afstoten van taken en verantwoordelijkheden naar haar bewoners? Wat zijn de voor- en de nadelen?

Over

In deze aflevering van R-link online gaat Natasja van den Berg (Tertium) in gesprek met Lilian van Karnenbeek, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar Oosterwold, een experimentele vorm van DIY stadsontwikkeling. Michiel Stapper (Tilburg Universiteit) reageert.

Cartoonisten Bas Köhler en Suus van den Akker houden naar aanleiding van het gesprek een cartoon battle. Na afloop van het programma organiseren we een informele nazit waarbij deelnemers de sprekers kunnen ontmoeten in een bijzondere online omgeving.

Over R-LINK

R-LINK onderzoekt kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling. Deze kennis kan bijdragen bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s. R-LINK is een nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en praktijk.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator