Racisme en discriminatie is iets waar veel communities mee te maken krijgen. Deze ervaringen verschillen per persoon, maar er zijn ook overeenkomsten. Voordat in maart 2022 de Week Tegen Racisme begon, nodigden Pakhuis de Zwijger en de coalitie Samen Tegen Racisme zes personen uit om in drie video’s in gesprek te gaan over de thema’s inclusie, (on)veiligheid, toegankelijkheid, taal en cultuur. Op deze avond zetten we dat gesprek voort naar aanleiding van fragmenten uit de video’s. Welke raakvlakken zijn er in deze verhalen? Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we elkaar ondersteunen en helpen in de strijd tegen racisme en discriminatie? Dit doen we samen met de sprekers en jullie als actieve deelnemers.

Tijdens deze avond zetten we het dialoog over racisme en discriminatie voort naar aanleiding van fragmenten uit de video’s van de Week Tegen Racisme. De videos brachten veel teweeg, niet alleen bij de deelnemers zelf maar ook bij onze online community. Daarom zetten we het gesprek graag voort in een intieme setting in Pakhuis de Zwijger. Na elk filmfragment gaan jullie (het publiek) met elkaar in gesprek over een van de vragen uit de videos. Vervolgens krijg je de kans om de antwoorden met de sprekers te delen en aan hun vragen te stellen.

Check hier de gehele video’s van de Week Tegen Racisme 2022 campagne:

In aflevering 1 gaan Ellen Brudet en Caroll Sastro in dialoog over hun ervaringen met de onderwerpen racisme en discriminatie. Zo vertellen zij over hun kantelpunten en worden waarden als inclusiviteit, toegankelijkheid en acceptatie in de maatschappij besproken. Daarnaast vertellen ze op welke manieren zij een verschil maken met hun activisme.

In aflevering 2 gaan Siela Ardjosemito-Jethoe en Willem Koning in dialoog over hun ervaringen met betrekking tot racisme en discriminatie. Zo vertellen zij over hun kantelpunten en gaan ze in gesprek over de waardes identiteit, taal en cultuur. Wanneer spreken we bijvoorbeeld over culturele uitwisselingen en wanneer over toe-eigening? Hoe belangrijk is intergenerationele overdracht en hoe zorg je daarvoor? En waar halen zij kracht en energie uit voor hun activiteiten?

In aflevering 3 gaan Hajar Fallah en Lievnath Faber in dialoog over hun ervaringen met betrekking tot racisme en discriminatie. Zo vertellen zij over hun kantelpunten en gaan ze in gesprek over (on)veiligheid bij het uiten van je cultuur of religie. Hoe en waar toon je jouw volwaardige zelf? Wanneer kies je ervoor om een deel van je identiteit niet te noemen? Wat kan de media en de politiek doen om negatieve denkbeelden en stereotypes te veranderen? Hoe kunnen we elkaar helpen om het gevoel van veiligheid te vergroten?

ProgrammareeksSamen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Om dit doel te bereiken zal de coalitie Samen Tegen Racisme, onder andere, maandelijkse bijeenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze programma's worden verschillende thema's besproken en zullen initiatieven en experts aan het woord komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken waarbij live aanwezigheid bij de programma's ook mogelijk is. De coalitie Samen Tegen Racisme bestaat uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger.