Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat George Floyd om het leven kwam in Minneapolis (Minnesota, VS) door politiegeweld. Overal in de VS, maar ook in Nederland stonden mensen op om te protesteren tegen buitensporig optreden van de politie tegen zwarte mensen. De Black Lives Matter beweging kreeg een nieuwe impuls en langzamerhand beginnen Nederlandse burgers zich meer en meer bewust te worden van vormen van uitsluiting en racisme. In het bijzonder is de mening van Nederlanders omtrent het Slavernijverleden aan het kantelen.

Op 1 juli 2021 is het 148 jaar geleden dat de Transatlantische Slavernij in 1873 – 10 jaar na de officiële afschaffing – daadwerkelijk werd afgeschaft. Jaarlijks wordt deze dag in Suriname en Nederland gevierd met Keti Koti (Gebroken Ketenen in Sranantongo). Een feestelijke aangelegenheid, maar ook een moment van bezinning en herdenking. In aanloop naar dit jaarlijkse moment, gaan we in drie dialoogsessies in gesprek over dit gedeelde verleden en de doorwerking ervan in onze maatschappij vandaag de dag. Zit onze geschiedenis de toekomst van velen in de weg? Kan je uitsluiting en racisme herkennen als je het zelf nooit hebt ervaren?

Onderwijs en arbeidsmarkt

In de eerste van deze dialogen hebben we het over onderwijs en arbeidsmarkt. Hoe zien we het slavernijverleden al dan niet terug in het Nederlandse onderwijs? Hoe moeten het koloniaal- en slavernijverleden worden opgenomen in curricula en lesmethoden? We bespreken het belang van inclusief taalgebruik en representatie, zowel in de klas als op de werkvloer. Wat is de waarde van veelstemmigheid en representatie op alle niveaus, in onderwijs, openbaar bestuur, kennisinstellingen als het bedrijfsleven? En heeft iedereen dezelfde kansen om op bepaalde plekken terecht te komen?

We gaan eerst in gesprek met een twee panels van experts op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Waar lopen zij tegenaan in hun vakgebied en hoe zien ze de plek van het slavernijverleden daarbinnen? Daarnaast nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan de dialogen door deel te nemen aan online groepsgesprekken. Deze vinden plaats binnen het programma, maar worden niet uitgezonden, om zo constructief verhalen te delen en ervaringen op te halen.

Uit een recent onderzoek van dagblad Trouw (12 februari jl.) blijkt dat inmiddels de meeste Nederlanders (56%) vinden dat ons land een ernstige rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Hoewel het merendeel van de Nederlanders aangeeft onderzoek naar het slavernijverleden belangrijk te vinden, vindt slechts 31% dat landelijke excuses nodig zijn. Om deze statistieken verder kleur te geven, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe ervaren mensen de gedeelde geschiedenis? Wat weten we van ons eigen verleden en dat van de mensen om ons heen? Hoe dealen we met de pijnlijke erfenis van misdaden tegen de menselijkheid? En hoe zorgen we ervoor dat alle Nederlanders gelijk behandeld worden?

Hoe doe je mee?

Als je behalve live meekijken en luisteren, ook vragen wilt stellen aan het panel of deel wilt nemen aan één van de breakout sessies, kijk dan via zoom en reserveer een plek via de button rechtsboven. Wil je vragen stellen en/of gebruik maken van live ondertiteling, kijk dan ook via zoom.

Wil je naar aanleiding van deze dialoogsessies meer doen of leren over initiatieven die zich inzetten? Op De Goede Zaak vindt je veel van deze initiatieven bij elkaar en kan je je aansluiten bij de beweging.

Meer informatie over het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden vind je hier. Ook opende het nationaal archief recentelijk een overzicht van online archieven over het Nederlands Slavernijverleden. Vind hier de themapagina Slavernijverleden.

ProgrammareeksDialoogsessies Slavernijverleden

Afgelopen jaar werd op 1 juli door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken het Advies College Dialooggroep Slavernijverleden aangesteld om te onderzoeken hoe er in Nederland gedacht wordt over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Het adviescollege bestaat uit voorzitter Dagmar Oudshoorn en de leden Edgar Davids, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland, Glenn de Randamie en Ruben Severina. De dialoogsessies in Pakhuis de Zwijger vormen een deel van de input voor het rapport van bevindingen dat het adviescollege op 1 juli 2021 aan de minister van Binnenlandse Zaken zal overhandigen, met als doel toe te werken naar 150 jaar gedeelde geschiedenis in 2023.