Het is krap in ons landje. We willen fijn wonen, duurzame energie, snel en comfortabel transport, mooie natuur, een wervelende economie en ga zo maar door. Al die ambities vragen om steeds meer ruimte op een eindige Nederlandse bodem. Het is aan de politiek om keuzes te maken: waar maken we ruimte voor? Samen met experts uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven zijn de grote ruimtelijke vraagstukken inzichtelijk gemaakt. In dit debat stellen we onze aankomende volksvertegenwoordigers voor de keuze: waarvoor maken zij ruimte? En wat moet daarvoor wijken?

Het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2021, georganiseerd door Rijksuniversiteit Groningen en G.D.P. Ekistics, is de vierde in de reeks, na succesvolle edities in 2010, 2012 en 2017. Normaal live, offline en op eigen bodem. Dit jaar live, online in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Dit is wat zij er zelf over zeggen:

“Het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat is de uitgelezen plek om te debatteren over ruimtelijk Nederland. Aan de hand van actuele vraagstukken over de fysieke leefomgeving is het aan de politici om kiezers te overtuigen van hun visie voor toekomstig ruimtelijk Nederland. Meer dan ooit gaan de verkiezingen dit jaar over grote ruimtelijke vraagstukken en de aanpak hiervan, want keuzes die gemaakt worden hebben invloed op de inrichting ruimtelijk Nederland. Het debat biedt politici niet alleen de mogelijkheid om hun visie hiervoor uit te spreken, maar ook om duidelijk te maken aan het publiek wat hun aanpak zal zijn voor de grote ruimtelijke vraagstukken in een kleine Nederland.”

Meer info? Bezoek ook de website van Het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat.

Wat gaan we doen?

Tijdens het Nationaal Ruimtelijk verkiezingsdebat gaan we een mooie avond tegemoet waarin de ruimte in Nederland centraal staat. De politici van verschillende partijen gaan met elkaar in debat over de grote ruimtelijke opgave waar we voor staan: huisvesting, klimaat – opwek én adaptatie – en mobiliteit. En de grote ruimtelijke politieke vraag van 2021: komt er (weer) een ministerie van Ruimte?

De avond bestaat uit 4 rondes. Steeds worden deze rondes live of in een video ingeleid voor verschillende experts. Voor het thema klimaat is Marlous van der Veen geïnterviewd. Zij werkt bij Enexis Groep en laat haar licht schijnen over de impact die deze relatief nieuwe ruimtelijke opgave met zich mee brengt voor bouw van het toekomstige Nederland. Voor het thema huisvesting hebben we gesproken met Barend Wind, docent planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verbindt de woningbouwopgave aan de sociale, economische én ruimtelijke opgaven van deze tijd. En dan ook nog een urgent woningcrisis. Een complexe opgave waarin snelle politieke keuzes hard nodig lijken te zijn. Om de ruimtelijke opgave binnen het thema mobiliteit beter te begrijpen spreken we Niels van Oort en Jan Anne Annema, beiden werkzaam in de mobiliteitstak van de TU Delft. Infrastructurele investeringen zijn enorm en duren lang. Het is dus van belang dat we de juiste keuzes maken richting de toekomst. En is is nieuwe infrastructuur wel altijd wat mobiliteit nodig heeft? Niels neemt ons mee in het spectrum aan mogelijkheden.

Nadat we op de specifieke ruimtelijke thema’s in zijn gegaan, rest nog de vraag: hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen? Gert de Roo hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft daarvoor een oplossing. Hij zal live in de studio betogen waarom en hoe er meer sturing vanuit de overheid moet komen om onze enorme ruimtelijke opgave in Nederland op te lossen. De politici worden uitgenodigd om hierover in debat te gaan. Wat zien zij als de beste oplossing voor het voorkomen van de angst voor ‘ruimtelijke confetti’, waarbij er geen plek of landschap meer onbebouwd blijft en waar efficiëntie of logica ver te zoeken zijn?

De kandidaten voor de Tweede kamer die hierover het debat aangaan zijn Faissal Boulakjar (D66), Songül Mutluer (PvdA), Jimmy Dijk (SP). En ook Julius Terpstra (CDA), Suzanne Kröger (GroenLinks) en Daniël Koerhuis (VVD).

Dit geheel zal in perspectief worden geplaatst door MC Ode, Jimmy Jansen. Via spoken word, een rapje of een liedje – wie zal het zeggen – brengt Jimmy een ode aan de ruimte in Nederland.

 

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator