Mobiliteit staat voor vrijheid, maar zorgt ook voor ongelijke lasten. De kosten voor openbaar vervoer, brandstof, en elektrische auto’s betalen we allemaal, maar niet iedereen profiteert hier evenveel van. (Lucht)vervuiling, lawaai, en ruimtegebruik raken ons ook allemaal, maar niet iedereen draagt hier evenveel aan bij. Welk vervoersmiddel kiezen mensen als we deze lasten doorberekenen in de prijs van vervoer? Tijdens deze sessie onderzoeken we samen in een interactieve simulatie een systeem dat met mobiliteitskrediet werkt. Wat zijn de effecten voor de samenleving? Biedt het kansen voor eerlijkere verdeling of maakt het de ongelijkheid alleen maar groter?

Let op! Om deel te nemen aan deze avond is het nodig een werkende telefoon of tablet met internetverbinding mee te nemen! Er is gratis wifi in de zaal aanwezig.

Over de sprekers

Oded CatsOded is hoogleraar bij de afdeling Transport en Planning en medeleider van het Smart Public Transport Lab. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak van transportnetwerken, operaties, beleid en reisgedrag, vooral in de context van multimodale grootstedelijke openbaarvervoersystemen.

Tom KuipersAls programmaontwikkelaar voor het Smart Urban Mobility Team initieert en ontwikkelt Tom innovatief en toegepast onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met onderzoekers uit de academische wereld, publieke en private partners werkt hij aan het vinden van oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. Tom is tevens organisator van de Ovale Tafel Mobiliteit Amsterdam waar de Amsterdamse mobiliteitsonderzoeksinstituten en gemeente Vervoerregio en Amecboard werken aan de mobiliteitsuitdagingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Sascha Hoogendoorn-Lanser – Sascha is directeur bij het Mobility Innovation Centre Delft (MICD), waar ze samen met haar team innovaties in het mobiliteitsdomein versnelt. Ze heeft een sturende rol in het opzetten van living labs en het initieren en stimuleren van samenwerking tussen verschillende partijen in complexe omgevingen met uiteenlopende belangen.

Ivo Frantzen – Ivo is betrokken bij de koers “Amsterdam maakt ruimte”. Amsterdam wil ruimte maken door anders te kijken, te denken en te doen. Het fysieke en mentale welzijn van Amsterdammers moet weer voorop staan bij keuzes die we maken. We moeten letterlijk ruimte maken op straat om elkaar te ontmoeten. We moeten ruimte maken om op een gezonde en veilige manier te kunnen opgroeien en om oud te kunnen worden in de stad. We hebben ook ruimte nodig om van A naar B te reizen, waarbij mobiliteit een middel is om mee te kunnen doen en om de stad economisch sterk te houden. Dit moet allemaal binnen de grenzen van een toekomstbestendige stad: duurzaam, circulair, biodivers en klimaatbestendig.

Over de moderator

Servaz van BerkumServaz is een onafhankelijk gespreksleider en programmamaker gespecialiseerd in de zeggenschap van mensen over de grote vragen van morgen. Hij maakt programma’s waarbij hij zich vooral richt op duurzaamheid, democratie, stedenbouw, economie en technologie.


Deze avond zal er een interactief experiment plaatsvinden, waarvan de uitkomsten onderdeel zijn van een studie van de TU Delft. Wees u ervan bewust dat wij bij aanvang van deze avond zullen vragen om uw toestemming, waarin u erkent dat u vrijwillig deelneemt aan deze studie; dat u kunt weigeren vragen te beantwoorden en u zich op elk gewenst moment kunt terugtrekken uit de studie zonder opgave van reden.

Om te kunnen deelnemen aan dit onderdeel, vragen wij u een werkende smartphone/tablet mee te nemen.

Geanonimiseerde aantekeningen zullen worden gemaakt die voortkomen uit de paneldiscussie van deze avond.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Partners
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator