De documentaire MEER van Bart Melief is met grote belangstelling ontvangen. Het verhaal eindigt waar Voedselpark Amsterdam begint. Een film over het ontstaan, bestaan en de toekomst van deze groene plek aan de rand van de stad. In dit programma kijken wij samen naar fragmenten uit de documentaire en gaan we in gesprek over een nieuwe horizon voor het Voedselpark. Het plan voor de Lutkemeerpolder wordt gepresenteerd. Doe, denk en praat jij mee?

Over de sprekers

Bart Melief is naast de filmmaker van MEER, ook cabaretier en theatermaker. Vier jaar geleden had hij nog nooit van de Lutkemeerpolder gehoord. Wel vroeg hij zich regelmatig af waarom er op veel weilanden in Nederland van die lelijke ‘dozen’ waren en worden gebouwd en waarom er weinig tot geen protest kwam tegen de bouw ervan. Getriggerd door een artikel in NRC Handelsblad over de Lutkemeer besloot hij er een documentaire over de situatie in de Lutkemeerpolder te maken. Het resultaat: ‘Meer, de strijd om de laatste akkers van Amsterdam’.

Bonnie Chopard gebruikt onder de vleugels van haar eenmansbedrijf ‘inlandschap’ haar dubbele achtergrond als architect en landschapsarchitect om regeneratie tastbaar te maken. Ze is bestuurslid van stichting Bodemzicht en werkt met en voor verschillende regeneratieve boeren. De ervaring die ze onderweg heeft opgedaan, werkend als ontwerper, strategisch adviseur of ambtenaar aan natuurinclusieve stedelijke ontwikkelingen, gebruikt ze om te komen tot een regeneratieve (agri)cultuur.

Danny Edwards onderzoekt, plant en ontwerpt aan de stad. Met de modernste ideeën, software en technieken legt hij de werkelijke potenties van een plangebied bloot. Met een voorkeur voor complexe gebieden en een speelveld met veel actoren. Zo werkt en werkte hij aan stedenbouwkundige plannen. De Hallen, het WG-terrein en het Osdorpplein zijn gerealiseerde projecten van zijn hand, en zo zijn er nog veel meer.

Marian Stuiver is programmaleider Green Cities aan Wageningen Environmental Research. Marian heeft een groot track record in sociale wetenschappen, duurzame verstedelijking en groene groei en inclusiviteit. Zo schreef Marian onder andere met vele anderen schreef over de toekomst van (natuur)inclusieve steden: The Symbiotic City.

Kees-Willem Rademakers is specialist in duurzame logistiek, stadslogistiek, agri-foodlogistiek, en horecadistributie. Hij begrijpt de relatie tussen (stads-)logistiek, technologische innovatie, regelgeving en de inrichting van de openbare ruimte. En ook de belangen van de verschillende stakeholders in en naast logistieke ketens.

Natascha Hulst is programma directeur bij European Land Commons en Schumacher Center for a New Economics. Vanuit deze functies werkt Natascha naar op commons gebaseerde ecologische oplossingen. Ze heeft expertise in de relaties tussen economische activiteiten, lokale gemeenschappen, natuurlijke bronnen en ecosystemen en ze wil deze expertise inzetten voor positieve systeemverandering door kapitaal effectief om te leiden naar de commons en zo waarden te creëren die bevorderlijk zijn voor het leven.

Johan Nix is de lijsttrekker voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de AWP voor Water, Klimaat. De AWP staat voor Algemene Waterschapspartij en is opgericht na de toelating van politieke partijen in het waterschap in 2008.

 

Dit programma is ontwikkeld door