In dit programma onderzoeken we de impact van lobby op de politieke opinie en op (klimaat)beleid. We gaan in gesprek met beleidsmakers, wetenschappers en professionals. Wat is de invloed van lobby van bedrijven op klimaatbeleid? Wie praten mee en waarom blijven we praten in plaats van doen? Hoe zorgen we ervoor dat bewezen technologieën/ oplossingen in praktijk worden gebracht?

De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Hoofd Development