Dit programma is verplaatst naar 2022. Houdt de website in de gaten voor de nieuwe data.

De stem van jongeren bij het vormgeven van de samenleving en politiek is belangrijk. Dit is voor jongeren zelf echter nog altijd niet vanzelfsprekend. Zij hebben maar al te vaak het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Vooral jongeren met een mbo-achtergrond denken dat zij onvoldoende in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de politiek. Mede hierdoor participeren zij minder in de formele politiek.

Een belangrijke opdracht voor professionals is jongeren de instrumenten te geven om te participeren. En er daarmee voor te zorgen dat politici en bestuurders niet om hen heen kunnen. Welke instrumenten dit zijn en hoe docenten en jongerenwerkers deze instrumenten in kunnen zetten, bespreken we op 16 november.

Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren.

Plenaire sessie

We starten met een plenaire rondetafelgesprek: ‘Hoe kunnen we docenten en jongerenwerkers met educatieve materialen ondersteunen om de politieke participatie van jongeren te versterken? Wat werkt wel en wat juist niet?’ Het Centre Of Expertise Urban Education heeft eerder voor de Tweede Kamerverkiezingen op basis van onderzoek materialen ontwikkeld en geëvalueerd met studenten en docenten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen bouwen we hier op voort. We ontwikkelen materialen voor middelbaar beroepsonderwijs en jongerenwerk. Tijdens deze sessie zullen onderzoekers, docenten, jongerenwerkers en jongeren aan het woord komen.

>> Deze sessie is ook online te volgen.

Deelsessies

Na de plenaire sessie volgen er twee deelsessies:

Sessie 1: ‘Breekijzers en botte bijlen’ (op locatie)

Vaak zien we jongeren vooral als consumenten en/of lastpakken. Maar ze zitten vol met ideeën en energie. Soms is hun stijl nogal eens ‘met de botte bijl’. Het is een kunst om op die energie in te spelen en te kijken hoe je volgende stappen kunt zetten. In deze sessie bekijken we hoe professionals in jongerenwerk en onderwijs als een soort ‘breekijzer’ ruimte creëren voor jongeren. Ze zetten politiek in het ‘groot’ en in het ‘klein’ in om met jongeren te verbeelden: Wat is een samenleving die we allen de moeite waard vinden?

>> Deze sessie wordt alleen op locatie aangeboden.

Sessie 2: Wat zijn de urgente kwesties de komende tijd? (op locatie en online)

Wat is de komende tijd nodig om jongeren hun stem in de samenleving te geven en te laten horen?
Wat zijn de cruciale kwesties waar we aandacht aan moeten besteden? Tijdens deze sessie bespreken we met de aanwezigen welke kwesties urgent zijn en wat jongeren en professionals nodig hebben om meer publieke en politieke participatie mogelijk te maken.

>> Deze sessie wordt zowel op locatie als online aangeboden.

Dit programma is ontwikkeld door
Partners