Niet alleen ouders voeden een kind op. Volgens een Afrikaans gezegde is daar een heel dorp voor nodig. Want ook buren zijn belangrijk, docenten, de voetbaltrainer, muziekleraar, iemand van de kerk, en natuurlijk professionals zoals jongerenwerkers of hulpverleners in het wijkteam. Niet alleen mensen dragen bij aan iemands vorming. Het pedagogisch klimaat in de buurt speelt een belangrijke rol. Maar ook kunst, bewegen en muziek. Een stad als Amsterdam biedt kinderen en jongeren allerlei ervaringen die van invloed zijn op hun ontwikkeling. Alleen weten zij, en hun ouders en opvoeders, lang niet altijd wat er in de stad wordt georganiseerd, en welke faciliteiten tot hun beschikking staan. Er is van alles te vinden in hun eigen wijk, en nog veel meer daarbuiten.

Het Centre of Expertise Urban Education onderzoekt waarom sommige mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, én wat je daaraan kunt doen. Wij brengen in kaart wat kinderen, jongeren, ouders, professionele opvoeders en vrijwilligers belemmert én wat ze nodig hebben om hun weg wèl te vinden. De weg naar elkaar, en naar alle mogelijkheden die kinderen en jongeren als mens sterker kunnen maken. Samen ontwikkelen we oplossingen om de kracht van de stad beter te gebruiken.

Het Centre of Expertise Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag: Wat hebben kinderen en jongeren nodig om op te groeien in de stad?

We starten met een rondetafelgesprek waarin we bespreken wat er gedaan wordt en gedaan moét worden om kinderen en jongeren te ondersteunen in het opgroeien. Dit doen we vanuit theorie, praktijk en onderzoek. Daarna volgen drie workshops waarin projecten uit de praktijk centraal staan die onderzoek doen naar, of hulpmiddelen ontwerpen voor ondersteuning van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Wat kunnen de inzichten uit deze projecten betekenen voor onderwijs en praktijk rondom kinderen en jongeren in de stad?

Verschillende workshops:

  • Workshop 1: ‘Kunst en cultuur voor iedereen mogelijk maken’ (The Beach), door Nesrien Abu Ghazaleh (deze is online te volgen)
  • Workshop 2: ‘Stimuleren pedagogisch klimaat in de buurt’, door Sanne Rumping
  • Workshop 3: ‘Samenwerken om informele steunbronnen van jongeren in specialistische jeugdhulp te versterken’, door Jolanda Sonneveld

Tijdens deze middag zullen onderzoekers, docenten, studenten en praktijkprofessionals aan het woord komen.