Een boek vol lessen voor de professionals in gebiedsontwikkeling, dat is het kleine gele APPPLE-boekje. Het vertelt over wat woningcorporaties, ontwikkelaars, gemeenten en provincies met elkaar leerden. Over verschillende gezichtspunten, over samenwerking, over draagvlak. Over trekken aan een dood paard of juist dynamiek veroorzaken. Alle reden om deze lessen te delen met een breed publiek. In een wereld die verandert, met grote ambities, waar samenwerken, financieren en draagvlak grote uitdagingen vormen. De auteurs, Jeroen den Uyl en Jacqueline van de Sande, gaan in gesprek met de uitvinder van de gebiedsontwikkeling, Riek Bakker, en met Jeroen Atteveld, prijswinnend architect en directeur van Heren5.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Via de knop ‘reserveer’ kun je zowel je online als fysieke plek reserveren.

Meer informatie

De sprekers:

  • Jeroen den Uyl is medeoprichter van Schatmakers. Bouwt allianties voor maatschappelijke vraagstukken en helpt leiders verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke vraagstukken. Jeroen is oprichter van het Centrum voor Maatschappelijk Leiderschap. Dit centrum verzorgt training en coaching voor mensen die meer maatschappelijk impact nastreven.
  • Jacqueline van de Sande is ‘founding mother’ van Beaumont. Zij is sinds 1990 betrokken bij bestuurlijke processen, stedelijke vernieuwing en conceptontwikkeling. Jacqueline begeleidt de totstandkoming van visies en overeenkomsten en houdt zich bezig met positioneringsvraagstukken en strategische communicatietrajecten. Daarnaast herontwikkelde zij met stichting Panopticon de koepelgevangenis in Haarlem met een maatschappelijk relevante invulling.
  • Riek Bakker is stedenbouwkundige. Zij heeft haar werkende leven besteed aan integrale gebiedsontwikkeling. Met een neus voor politiek en draagvlak. Onder andere als directeur Stadsontwikkeling in Rotterdam heeft zij bijgedragen aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Voor haar werk heeft zij diverse prijzen en onderscheidingen ontvangen.
  • Jeroen Atteveld: Mijn missie? Ik wil architectuur maken die ertoe doet. Architectuur die dieper gaat dan een mooie baksteen huid. Architectuur met inhoud. In mijn werk vind ik het belangrijk ontwerpen te maken die gebaseerd zijn op een sterk idee. Een verhaal dat iedereen begrijpt waardoor mijn gebouwen als vanzelfsprekend geworteld zijn op hun locatie. De oorsprong van een sterk idee vind ik in zelf geïnitieerd onderzoek. zoals Nestelen in de Stad, Adaptief Amsterdam (i.s.m. Dingeman Deijs) of Superplinten (i.s.m. AM en Stipo) komen voort uit actuele maatschappelijke vraagstukken vaak voor stedelijk georiënteerde doelgroepen.
In samenwerking met