Eind september 2022 maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de uitbreiding van de huurprijsbescherming voor vrije sector huurwoningen zou gelden tot een huur van €1000 per maand. Later werd bekend dat de huurstijging in de vrije sector volgend jaar niet langer gekoppeld wordt aan de inflatie, maar aan de stijging van cao-lonen. Verder kwam de bekendmaking dat in 2023 gemeenten 50% van de beschikbare huurwoningen mogen toewijzen naar eigen inzicht. Hierbij hoopt de Jonge betaalbare en kwalitatief goede woningen te garanderen. Maar welke invloed hebben deze maatregelen daadwerkelijk op het tekort aan betaalbare huurwoningen? En moet de overheid in de toekomst nog verder gaan in de regulering van de huursector of moeten we juist gaan afbouwen? Tijdens dit programma gaan we met onderzoekers, de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in gesprek over het verleden, heden en de toekomst van de toenemende huurregulering.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Frank Verwoerd is Head of Research bij CBRE Nederland. Hij heeft bijgedragen aan het rapport ‘Woningbeleggingsmarkt op historisch kantelpunt’. Hier wordt onderzocht of de maatregel van het kabinet om de liberalisatiegrens in 2024 te verhogen helpt om de betaalbaarheid en toegankelijk van de woningmarkt te bevorderen. In het programma zal hij de resultaten van het rapport presenteren.

Mirjam Bani is Housing market economist bij ING Nederland. Zij geeft aan dat voor een structurele oplossing voor het betaalbaar maken van meer huurwoningen er een langetermijnblik voor nodig is, met aandacht voor de samenhang van de knelpunten op de woningmarkt.

Zeno Winkels is directeur bij Woonbond, die ruim 1,6 miljoen huurders vertegenwoordigd. De Woonbond heeft als doel de positie van huurders te verbeteren. Hierbij gaan ze in overleg met de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders. Verder ondersteunt de bond overleggen tussen huurdersorganisaties en verhuurder over het huurbeleid.

Marrieta Haffner is Assistant Professor bij Delft University of Technology. Zij is gespecialiseerd in onder andere betaalbare woningbouw en de particuliere huursector. Zo heeft Marrieta verschillende onderzoeken gedaan naar de woningmarkt en het beleid daaromheen. Recentelijk schreef ze over welk economisch beleid de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voorstelt om de betaalbaarheid in de woningmarkt te verbeteren.

Robert van Ieperen is partner bij EarthY & Capital FIT Amsterdam. Hij is een gebiedsondernemer en co- investeerder voor de leefomgeving. Earthy is een investeringsplatform die zich inzet voor leefbare gebieden. Door Capital FIT worden vooruitstrevende ontwikkelaars verbonden met investeerders die impact willen generen met inspirerende vastgoedprojecten.

ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.