In westerse steden moeten steeds meer inwoners worden gehuisvest. Dit brengt in veel gevallen de introductie van steeds hogere woontorens met zich mee. Hoewel zulke nieuwe stadsprojecten worden ontworpen met de bedoeling de bewoners een gevoel van kleinschaligheid te geven, blijft het onduidelijk hoe de gebruikers deze straatbeelden daadwerkelijk ervaren. Tijdens de boeklancering van Neuroarchitectuur bekijken we hoe ontwerpoplossingen voor een menselijke maat in diverse wereldsteden zoals Vancouver, Londen en Oslo uitpakt op ooghoogte. We verkennen een nieuw hybride werkveld, waarin onderzoekers gebruikmaken van geavanceerde technologie om na te gaan hoe het lichaam reageert op impulsen uit deze gebouwde omgevingen. Wat leren bestaande stedenbouwkundige situaties ons? Welke patronen kunnen visueel worden waargenomen en ervaren? Auteurs Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar demonstreren hoe neuroarchitectuur werkt, delen de inzichten uit het boek en gaan hierover in gesprek met experts.

Dit boek verkent de inzichten van de nieuwe hybride werkveld van de neuroarchitectuur. Onderzoekers maken daarbij gebruik van geavanceerde technologie om na te gaan hoe het lichaam reageert op impulsen uit de gebouwde omgeving. Neuroarchitectuur introduceert het vakgebied en toont voorbeelden van geslaagde straatontwerpen in westerse steden als Amsterdam, Toronto, Manchester en Oslo. Elke locatie wordt uitgebreid geanalyseerd met behulp van ontwerpend onderzoek. Wat leren bestaande stedenbouwkundige situaties ons? Welke patronen kunnen visueel worden waargenomen en ervaren? Neuroarchitectuur stelt ontwerprichtlijnen ter discussie en geeft praktische handvatten om de menselijke maat van dichtbebouwde omgevingen te verbeteren. Bestel het boek op nai010.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.